Uitgaan in Brugge

In Brugge werken de Stad, de politie en de horeca-uitbaters samen aan een positief uitgaansleven. ‘‘ Positief’’ is bruisend, divers en sfeervol maar natuurlijk ook veilig, net en leefbaar. 
Stadsbestuur en de politie gaan in dialoog met de uitbaters en er worden goede afspraken gemaakt.

Het uitgaanspubliek wordt gesensibiliseerd rond thema's als respect voor de buurt/buren, alcohol in het verkeer en middelengebruik

PUB

Onder de noemer PUB (Positief Uitgaan Brugge) werken de Stad, de politie en de horeca-uitbaters samen aan een positief uitgaansleven in Brugge. ‘‘ Positief’’ is bruisend, divers en sfeervol maar natuurlijk ook veilig, net en leefbaar. Stadsbestuur en de politie gaan in dialoog met de uitbaters en er worden goede afspraken gemaakt.

Het uitgaanspubliek wordt gesensibiliseerd rond thema's als respect voor de buurt/buren, alcohol in het verkeer en middelengebruik. 

Op 16 december lanceerden we een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Stad Brugge werkt samen met uitgaanszaken tegen grensoverschrijdend gedrag in de uitgaansbuurt. In de ganse uitgaansbuurt wordt sensibiliserend materiaal aangebracht om het uitgaanspubliek de basisbeginselen van het omstaandersprincipe aan te brengen.

Dit sensibiliserend materiaal kan je aanvragen bij de preventiewerker uitgaan of kan je hieronder downloaden. 

Sensibiliseringsbanners

Sensibiliseer bezoekers op je evenement op een leuke manier omtrent een aantal overlastfenomenen zoals alcoholgebruik, diefstal, wildplassen en afval.

Deze sensibiliseringsbanners kan je eenvoudig vastmaken aan een werfbanner met spanbandjes.

Aanvragen sensibiliseringsbanners 

Hieronder kan je kiezen uit ons assortiment banners. Van elke banner zijn zes exemplaren beschikbaar.

Na aanvraag word je gecontacteerd voor verdere afspraken.

Leeftijdsbandjes en stickers

Als organisator heb je er alle belang bij om de wetgeving over de verkoop of het schenken van alcohol te respecteren, want op het niet naleven van de wetgeving hierover staan fikse boetes.

 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol wordt bedoeld alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn…
 • Sterke drank (gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%) mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.
 • Aan elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.
 • Aan kennelijk (zwaar) dronken personen moet alcohol geweigerd worden. De rechtswetgeving voorziet straffen en boetes voor wie dat niet doet. De besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap moet nageleefd worden.

Om controle op de leeftijden aan de bar of bonnetjesstand van je evenement te vereenvoudigen, kan je gebruik maken van leeftijdsbandjes. Al naargelang het aanbod van alcoholische dranken maak je gebruik van één of twee verschillende type bandjes.

 • Ingeval er geen sterke drank wordt verkocht of geschonken, volstaat één type bandje voor alle +16-jarigen, personen zonder bandje kunnen in dat geval geen alcohol kopen.
 • Ingeval er wel sterk drank wordt verkocht of geschonken, maak je gebruik van een bandje voor de 16-18-jarigen en een ander type bandje voor de +18-jarigen.

Er is een ruim aanbod van leeftijdsbandjes bij winkels die papierwaren verkopen of online en dit in vele kleuren en patronen. Bij de dienst Preventie & Samenleven kan je deze gratis verkrijgen (volgens beschikbaarheid) of je kan deze zelf afdrukken.

Stickers

 • Schenkleeftijden -16/-18


Vraag stickers aan. Daarna nemen we contact met je op voor verdere afspraken.

Oordoppen

Voorkom blijvende gehoorschade bij de bezoekers van je evenement door het aanbieden van (kwalitatieve) oordoppen. Zo kunnen bezoekers ten volle genieten van muziek zonder dat ze de dag nadien last hebben van oorsuizingen of een constante tuut in de oren (tinnitus). Als organisator heb je hierbij de keuze tussen wegwerpoordoppen of universele oordoppen:

 • Wegwerpoordoppen zijn gratis te verkrijgen bij de Christelijke Mutualiteit, maar scoren het minst goed op vlak van muziekbeleving en zijn slechts eenmalig te gebruiken.
 • Universele oordoppen zijn te koop voor 10 à 15 euro en bieden een betere bescherming tegen gehoorschade en de muziekkwaliteit blijft grotendeels behouden. Deze zijn online verkrijgbaar en bij de apotheek.

Mobiele Age - Checkers

De mobiele Age - checkers kunnen gratis worden ontleend door organisatoren die willen inzetten op een GDPR - vriendelijke leeftijdscontrole. 
Mail naar de preventiedienst en reserveer de tool.

Bij de aanvraag kunnen ook leeftijdsbandjes verkregen worden.

Bij afhalen worden de nodige instructies meegegeven om met de toestellen aan de slag te kunnen gaan. 
Het uitlezen van de resultaten gebeurt door de dienst Preventie & Samenleven, deze worden achteraf aan de organisator bezorgd.

Rij #ZAD

Alcoholblaastesters

De Dräger Alcotest 7510 kan gratis worden ontleend door organisatoren die een preventieve blaasactie wensen te organiseren tijdens hun evenement.

Deelnemers krijgen daarbij de kans om een alcoholblaastest uit te voeren. De bedoeling is dus om het gesprek aan te gaan met deelnemers over de risico's van alcohol in het verkeer.

 • Mensen die negatief blazen (= nuchter) kan je als organisator belonen met een leuk gadget of gratis toegang voor de volgende editie van je evenement (bv. via een tombola systeem).
 • Diegenen die positief blazen, kan je stimuleren om op zoek te gaan naar een veilige manier om huiswaarts te keren, bv. door het kiezen van een andere chauffeur of door gebruik te maken van het openbaar vervoer of een taxi.

Bij afhalen worden de nodige instructies meegegeven om met het toestel aan de slag te kunnen gaan. 
Het uitlezen van de resultaten gebeurt door de dienst Preventie & Samenleven en deze worden achteraf aan de organisator bezorgd.

Rij #ZAD zonder alcohol en drugs

Organisatoren die een preventieve blaasactie organiseren, kunnen gratis doosjes verkrijgen die een bijsluiter bevatten met uitleg over de mogelijke bijwerkingen van alcohol en drugs in het verkeer.

Promillebrillen

Gebruik deze promillebrillen om deelnemers te laten ervaren wat het effect is van overmatig alcoholgebruik op het lichaam
Op deze manier kan je je bezoekers sensibiliseren over de risico's van alcohol in het verkeer.

Deelnemers worden uitgenodigd om enkele eenvoudige behendigheidsopdrachten uit te voeren, eerst zonder en nadien met de promillebril op. Hierdoor kan men ervaren wat het effect is van overmatig alcoholgebruik op reactiesnelheid, zicht en evenwicht. Belangrijk hierbij is dat de deelnemer in kwestie nuchter is.

Er zijn drie dronkenmansbrillen:

 • De bril met de bronzen plaat vooraan bootst het effect na van  3 tot 5 alcoholische consumpties.
 • De bril met de rode plaat vooraan bootst het effect na van 6 tot 8 alcoholische consumpties.
 • De bril met de zilveren plaat vooraan bootst het effect na van 9 tot 10 alcoholische consumpties.

Door het uitvoeren van kleine opdrachten ervaar je dat het behoorlijk moeilijk wordt om eenvoudige handelingen uit te voeren wanneer er sprake is van intoxicatie. De promillebrillen hebben enkel invloed op bepaalde fysieke mogelijkheden (gezichtsvermogen, evenwicht en reactietijd, …) en hebben in tegenstelling tot 'echte dronkenschap' geen effect op het denkvermogen van de deelnemer.

Bij ontlenen van de promillebrillen worden de nodige instructies meegegeven om aan de slag te kunnen gaan.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media