Organiseer je een socio-cultureel evenement op één bepaalde dag of tijdens een periode van maximum 14 dagen en wil je dat evenement aankondigen?

Dan kan je gebruik maken van 39 aanplakzuilen. Je treft ze aan verspreid over het hele Brugse grondgebied.

Voorwaarden

  • Alleen voor socio-culturele evenementen
  • Aanplakking maximum 1 maand vooraf
  • Maximum 3 A1-affiches of maximum 6 A2-affiches
  • Naam en adres verantwoordelijke uitgever vermelden

Procedure

  1. Kijk na of je aan de voorwaarden voldoet.
  2. Als je voldoet, kan je meteen aanplakken op de zuilen.

Bedrag

Gratis

Contactinformatie