Bezwaar indienen bij openbaar onderzoek omgevingsvergunning of bodemsaneringsproject

Bij sommige omgevingsvergunningen / bodemsaneringsprojecten moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

Gedurende 30 dagen ligt het dossier ter inzage. Gedurende die periode kunnen derden (omwonenden, belanghebbenden) opmerkingen of bezwaren indienen.

Dit is ook zo wanneer een bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM. Als dit op Brugs gondgebied plaatsvindt, dan organiseert de stad het openbaar onderzoek.

De bezwaarindiener krijgt een bevestiging dat het bezwaar werd ontvangen. De bezwaarindiener wordt ook op de hoogte gebracht van de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag en de mogelijkheid om beroep in te dienen.

Voorwaarden

Tijdens periode van openbaar onderzoek.

Procedure

Start procedure - tijdens de periode van het openbaar onderzoek:

Bezwaar indienen kan

alleen voor omgevingsvergunningen: via het publiek omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

 

via brief aan:

- College van Burgemeester en Schepenen - Burg 12, 8000 Brugge

- mail naar administratie: omgeving.administratie@brugge.be

 

Altijd te vermelden:

bij een omgevingsvergunning: het nummer van het dossier: bijvoorbeeld: 'OMV2020167662' 

bij een bodemsaneringsproject: het nummer van het bodemsaneringsproject.

 

 

Regelgeving

  • omgevingsvergunningendecreet
  • Vlarem
  • Bodemdecreet
  • Vlarebo