Rouwen op de werkvloer

Voor werkgevers ter ondersteuning van medewerkers in rouw.

Compassionate werkgevers bieden een ontmoetings- en inspiratieruimte voor werkgevers/bedrijven die willen werken rond rouwen op de werkvloer.

  • Belang van werken rond rouw op de werkvloer
  • Rouwen context gebonden (aard van overlijden): rouwen bij suïcide, ongeluk, ziekte, …
  • Dialoog bevorderende tips:
    • Rouwen vanuit verschillende rollen: een familielid overlijdt, een collega overlijdt, een klant overlijdt 
    • Omgaan met rouwen op diverse niveaus: als persoon, als team, als organisatie 
    • Voorzichtigheidstips 

Wij zoeken ervaringen van rouw(beleid) op de werkvloer (na overlijden) in de profit sector regio Brugge. Deze info helpt ons bij de uitbouw van een inspiratieplatform. Met compassionate Brugge slaan we de handen in elkaar over beleidsdomeinen heen om rouw bespreekbaar te maken.

Reacties zijn welkom via de contactinformatie.

Contactinformatie