Afscheid en verlies

Verlies, overlijden, verdriet, rouw, situaties van ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg maken deel uit van het dagelijkse leven in onze de stad, buurt en gemeenschap.
Met Compassionate Brugge verbinden we Bruggelingen en slaan we de handen in elkaar over beleidsdomeinen en sectoren heen zodat niemand alleen hoeft te staan met zijn verlieservaring.

Door Bruggelingen, sociale partners, bedrijven, scholen en organisaties te versterken in hoe we met deze ervaringen omgaan wordt Brugge nog meer een solidaire en zorgzame stad. Volg Brugge draait om mensen op Facebook en Instagram