Drinkbaar water in Ebolowa

Van de 32 wijken in Ebolowa zijn er 18 aangesloten op het bestaande distributienetwerk. Voor de meest afgelegen wijken is dit nog niet het geval en daar komt dus verandering in! Want schoon drinkwater is een basisrecht.

De komende jaren willen we geïntegreerd drinkwaterpunten realiseren die schoon drinkwater én een minimum aan elektriciteit voorzien. Samen met het stadsbestuur van Ebolowa, staan de wijkbewoners in voor het goed beheer ervan. Zo zorgen we mee voor een beter bereik én een goede gezondheid.    

Wil je trouwens graag eens weten hoeveel water je zelf verbruikt? Bereken hier je eigen watervoetdafdruk.
Je krijgt ineens een aantal tips om je watervoetafdruk te verkleinen!

 

Contactinformatie