Duurzame cacao en chocolade

SDG 1 SDG 12

Waarom samenwerken rond een duurzame chocoladeketen?

Simpel, omdat we verbonden zijn door cacao en chocolade en we geloven dat chocolade pas écht heerlijk is als deze ook impact heeft op de diverse schakels in de keten: van cacaoboer tot chocoladeliefhebber.

Ontbossing, kinderarbeid, te lage lonen en slechte werkomstandigheden zetten de chocoladesector onder druk. We willen als lokaal bestuur de transitie naar meer duurzame chocolade graag ondersteunen.

Met dit partnerschap zetten we alvast een stap in die richting, door concrete samenwerking met de Brugse Chocoladegilde en cacaocoöperatie Bityili in Ebolowa.

Van duurzame cacao in Ebolowa…

duurzame chocoladeEbolowa is een groene provinciehoofdstad in Zuid-Kameroen waar cacao alom tegenwoordig is. Bovendien is Ebolowa een Fair Trade Stad én heeft ze een eigen stadschocolade ‘Keka Wongan’. Cacaoteelt is voor veel inwoners van Ebolowa een belangrijke bron van inkomsten. Klimaatverandering, ontbossing en te lage lonen zorgen ervoor dat de stiel van de cacaoproducent onder druk komt te staan. Met het label ‘Made in Ebolowa’ ijveren het stadsbestuur en de lokale producenten voor meer eerlijke handel in Kameroen.

In Ebolowa zijn er heel wat cacaoproducenten actief die zich verenigen in coöperaties. Een van die cacaocoöperaties is Bityili. Dit is een jonge organisatie die voluit voor duurzame productie gaat met het oog op betere kwaliteit van de bonen. Betere kwaliteit betekent een betere prijs. En een betere prijs biedt de coöperatie en haar gemeenschap meer mogelijkheden om een stabiele toekomst tegemoet te gaan.  

Vanuit het partnerschap zetten we in op sensibilisering, uitwisseling met andere coöperaties, vorming en logistieke ondersteuning van de cacaoproducenten om duurzame productie mogelijk te maken.

Naar duurzame chocolade in Brugge….

Brugge is niet alleen een chocoladestad, ze is ook een Fair Trade Stad. Samen met de Gilde van de Brugse Chocolatiers brachten we deze twee werelden samen in een heerlijke Fair Trade chocoladereep ‘Sjokla’. Momenteel wordt bekeken of het haalbaar is om Sjokla te  vervaardigen met cacao uit onze partnerstad. Met dit stadsproduct willen we het belang van duurzame chocolade en het respect voor het ambacht van de cacaoproducent en de chocolatier onderstrepen.

Intussen timmeren we verder aan de weg om van Brugge een duurzame chocoladestad te maken. In de eerste plaats door te meten. We brachten in kaart hoe de Bruggelingen en de Brugse chocoladesector t.o.v. duurzame chocolade staan. Met deze info zetten we nu koers richting concrete acties om duurzame cacao en chocolade op de kaart te zetten. 

De sustainable Chocolate Chain

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en 80% van de wereldwijde economische activiteit vindt er plaats.
Steden nemen het voortouw als pioniers op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor ecologische, sociale en economische uitdagingen. Een betere kennis van de specifieke lokale omstandigheden maakt het mogelijk contextspecifieke oplossingen te ontwikkelen en te bevorderen, die ongetwijfeld meer weerklank vinden bij de burgers en dus een grotere impact zullen hebben. Steden spelen een cruciale rol bij de verwezenlijking van de SDG's, en er ontstaan steeds meer allianties tussen steden. Het partnerschap tussen Brugge (België) en Ebolowa (Kameroen) illustreert het potentieel van synergetische samenwerkingsverbanden tussen het Zuiden en het Noorden. Brugge en Ebolowa nemen houden daarbij 4 concepten voor ogen:
1. Start van de samenwerking onder een gemeenschappelijke noemer
2. Een gegevensgestuurde en flexibele strategie opbouwen met de nadruk op monitoring en evaluatie
3. De lacunes in de toeleveringsketen opsporen en capaciteiten opbouwen
4. Een inclusieve multistakeholderbenadering toepassen
Wil je hierover meer te weten komen, lees dat zeker dit artikel:

Contactinformatie