Een goede gezondheid

         

Een goede gezondheid is het begin van alles. In Brugge nemen we deze boodschap ter harte.
Samen willen we een gezond en evenwichtig leven voor iedereen mogelijk maken en het welzijn van elke Bruggeling verhogen.

Hier kun je het actieplan 'Een goede gezondheid' lezen.