Flavour

Flavour logo EUcel

Food surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources (FLAVOUR)

Met dit project zet Stad Brugge in op voedseloverschotten en de reductie ervan.

Terzelfdertijd wil de Stad inzetten op:  

  • de toegang tot gezond voedsel voor mensen in nood  
  • de creatie van jobs en het geven van toegang tot de arbeidsmarkt (sociale economie)

Specifiek zal de Stad inzetten op het opzetten van een voedseldistributieplatform dat alle lokale spelers verbindt en waardoor meer ingezet kan worden op het ophalen en verdelen van voedseloverschotten in Brugge. Hier wordt vanuit de dienst Leefmilieu nauw samengewerkt met de dienst sociale economie voor het opzetten van sociale tewerkstelling.

Dit project werd in februari 2019 opgestart en loopt van 2019-2022. Hier wordt samengewerkt met de dienst Leefmilieu en de dienst Sociale Economie.

Dit project heeft een budget van 450.200 euro waarvan 60% gesubsidieerd, de middelen worden vooral ingezet voor personeelskosten, communicatiekosten en de effectieve implementatie van een voedseldistributieplatform in Brugge. 

De Stad kon eerder al dankzij Europese subsidies een foodlab opzetten en een voedselstrategie uitbouwen. Deze voedselstrategie werd opgebouwd rond stadslandbouw en  korte keten, maar ook rond voedselverlies, waar dit project op inspeelt.

Deel deze pagina