Het klimaatadaptatieplan

Hogere temperaturen zorgen voor meer hittedagen en hittegolven in de zomermaanden. Meer en hevigere neerslag zorgen voor afvoerproblemen rond rivieren en riolen. Tegelijkertijd daalt de kwaliteit en beschikbaarheid van water door meer droogteperiodes.  

Om in te schatten welke impact deze klimaatverandering kan hebben op Brugge, liet de Stad een klimaatadaptatiestudie uitvoeren. 

Hoe zal het klimaat eruit zien in 2100

Deze studie onderzoekt de mogelijke impact en gevolgen van klimaatverandering voor Brugge.

Merk op: exacte voorspellingen over klimaatverandering zijn niet mogelijk, daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden. Hoe sterk het klimaat zal veranderen hangt o.a. af van onze CO2-uitstoot. Hoe meer we onze CO2-uitstoot kunnen doen dalen, hoe kleiner de klimaatveranderingen zullen zijn.

Neerslag

 • Winters worden natter: neerslagvolumes kunnen tot 30 % stijgen, terwijl het aantal natte dagen gelijk blijft.
 • Zomers worden droger: neerslagvolumes kunnen tot 40 % dalen, net als het aantal droge dagen.
 • Onweersbuien worden heviger: gedurende het hele jaar nemen de neerslagintensiteiten toe tot 30 %

Temperatuur

 • De gemiddelde temperatuur stijgt met 1 °C tot 4.5 °C in de wintermaanden en met 1.5 °C tot 6.5 °C in de zomermaanden.
 • De minimale en maximale temperaturen nemen in dezelfde mate toe.
 • Het aantal vorstdagen zal sterk dalen.

Verdamping

 • De verdamping zal in alle maanden van het jaar toenemen: tot 20 % in de lentemaanden en tot 45 % tijdens de zomermaanden.
 • Zeespiegelstijging
 • De zeespiegel stijgt tegen 2100 met 20 tot 80 cm.
  In het meest extreme scenario wordt zelfs rekening gehouden met een stijging van 200 cm.

Wat betekent dit voor Brugge

Het klimaatadaptief maken van een stad doe je als overheid niet alleen, het is een verhaal waar velen samen aan moeten werken. Daarom werd bij de opmaak van een klimaatadaptatieplan gekozen voor een participatief traject. Diverse stadsdiensten gingen samen met externe partijen en een studiebureau aan de slag. 

Doel van deze oefening was om de waterhuishouding in de stad op peil te houden: hoe houden we het nat genoeg bij droogte en hoe vermijden we overstroming bij hevige neerslag. 

Het resultaat van dit traject, van ideeën op de tekentafel naar de concrete aanpak op straat, wordt beschreven in het actieplan, dat als richtsnoer kan gelden voor de komende 10 jaar.

De aandacht gaat uit naar "no-regret" maatregelen met een meerwaarde voor onze historische binnenstad. Door nu de goede keuzes te maken, vermijden we grote kosten in de toekomst:

 • Meer groen: zodat er geen hitte-eiland ontstaat in tijden van lange droogte en hoge temperaturen.   Dat kan via aanplanten van bomen, struiken, maar ook door het aanbrengen van gevel- en dakbegroeiing. Zo koel je op natuurlijke wijze en vermijd je mechanische koeling.
 • Ontharden: zorgen dat neerslag terug zijn weg vindt naar de ondergrond en zo de bodem voldoende vochtig houdt. Dat kan door effectief verhardingen weg te nemen en te vervangen door waterdoorlatende bedekking zoals steenslag of groenzones.
 • Aandacht voor waterbeheer: zorgen dan neerslag niet te snel en teveel via de riool wordt afgevoerd. Dit kan door het water tijdelijk te gaan bufferen. Voorbeelden hiervan zijn regenwaterputten, afvoer van regenwater naar reien, aanleg van kleine bufferbekkens zoals vijvers en wadi's.

Een uitdaging waar we samen aan kunnen werken

Meer groen

Dit kan jij doen

 • Plant één of meerdere bomen in je eigen tuin. Elke boom is belangrijk: ze brengen verkoeling, schaduw en houden de lucht zuiver.
 • Heb je bouw- of verbouwplannen? Kies dan bewust voor een klimaatrobuuste aanpak met aandacht voor meer groen en water rond de woning.
 • Vergroen je gevel of dak en zorg zo voor natuurlijke afkoeling. Bovendien help je zo ook om regenwater vast te houden en beter te laten insijpelen. Het zorgt ook voor een betere isolatie.

  Vraag je eigen gevelplant aan. De stad voorziet het plantvak gratis. Voor het aanplanten en onderhouden van de plant sta je zelf in. Hulp bij je plantenkeuze.

  Voor de aanleg van een groendak kan je eventueel in aanmerking komen voor een subsidie via de Opknappremie.

Dit doet Stad Brugge

 • De stad ondertekende samen met andere partners een bomencharter. Streefdoel is om tegen eind 2024 maar liefst 21.250 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad. Zo zorgen we voor meer groen en zuurstof in Brugge.
 • We voorzien meer groenzones door extra groenzones aan te kopen en/of bestaande straten en pleinen groener aan te kleden.

Minder verharding

Dit kan jij doen

 • Maak je eigen tuin, terras, woonomgeving meer waterdoorlatend: verhard zo weinig mogelijk of gebruik doorlatende bedenking zoals schors, steentjes of grastegels.
 • Bouw of verbouwplannen? Zorg voor een waterdoorlatende omgevingsaanleg. 

Dit doet Stad Brugge

 • We ontharden parken en pleinen waar mogelijk met plantvakken of een waterdoorlatende bekleding. Zo zorgen we voor een betere insijpeling van het regenwater.
 • We ontharden straten en voetpaden waar mogelijk met plantvakken of met waterdoorlatende bekleding. Zo zorgen we voor een betere insijpeling van het regenwater.
 • Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten stimuleren en verplichten we waterinsijpeling.
   
 • Project hergebruik bemalingswater. Hier wil de Stad onvervuild bemalingswater (vb. van op werven) nuttig aanwenden voor hergebruik.

Regenwaterbeheer

Dit kan jij doen 

 • Beschikt je buurt over een gescheiden rioolstelsel? Kies er dan voor om je regenwater af te koppelen van het rioolnetwerk.
 • Laat je regenafvoer in je tuin lopen: zo zorg je voor waterinfiltratie en hou je je tuin voldoende vochtig. Er zijn subsidies te verkrijgen via de Opknappremie.
 • Leg een groendak aan, ook hier kan je aanmerking komen voor een subsidie via de Opknappremie
 • Leg een regenwaterput aan en gebruik zo regenwater voor je tuin of sanitair. Je spaart er nog een cent mee uit ook. Voor de aanleg van een regenput kan je eventueel in aanmerking komen voor een subsidie via de Opknappremie.

Dit doet Stad Brugge

 • Waar mogelijk koppelen we regenwater af van de riolering en voorzien we gescheiden rioolstelsels. Zo is er minder overlast in de riolen én kunnen we regenwater beter benutten.
 • In parken en op pleinen zorgen we voor insijpelzones. Deze zones laten toe dat regenwater bij hevige regenval traag in de bodem sijpelt.
 • Met meer waterbuffers in het openbaar domein leggen we reserves aan voor regenwater, die we dan kunnen ontsluiten in periodes van droogte.

Dit project kreeg subsidies van

 • Het Interreg 2 Seas programme 2014-2020, co-gefinancierd door het European Regional Development Fund met subsidie contractnummer No2S02-026”. Dankzij het ‘Interreg V 2 Zeeën programma’ ontvangt Stad Brugge hiervoor een Europese subsidie van 515.603,42 euro. Het project is een wisselwerking tussen publieke en private partijen. Stad Brugge werkt onder meer samen met Ply­mouth, Mechelen, Vives, WenZ, Boulogne-sur-Mer Development Agency, Boulogne Water Board, Middelburg, Green Blue Urban Ltd., South West Water Ltd. en Samer.
 • Provincie West-Vlaanderen

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media