VLOED: drukte meten in een Living Lab

Hoeveel bezoekers en hoeveel fietsers zijn er in het stadscentrum? Welke manier van druktemeting is het meest relevant? En waar kunnen we ons de komende jaren op richten? Stad Brugge experimenteert met drukte data. We doen dit in zogenaamde proeftuinen. Dit laat toe om snel, met korte testen, een aantal zaken uit te proberen.

In het kader van de Smart-City-strategie is Stad Brugge constant op zoek naar een uitbreiding van relevante data. Mensenstromen meten is interessant voor een stad. Via het project Vloed (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) bouwen we verder op onze bestaande expertise en verkennen we mogelijke nieuwe stappen. Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, en we werken hieraan samen met de stad Gent. 

In VLOED werkten we met proeftuinen. We stelden eenvoudige en tijdelijke testen op om na te gaan wat mogelijk en haalbaar is. Zo konden we met een eenvoudige setup heel diverse mogelijkheden verkennen en deze testen snel afronden. Het project heeft als doel om aan economische actoren binnen de stad (handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers, investeerders,…) een platform te bieden dat hen bruikbare informatie verschaft over het druktebeeld in de stad. Dat gebeurt met behulp van artificiële intelligentie (data en algoritmes) maar ook met respect voor ieders privacy.

Het Brugse Druktedashboard

Bekijk het Druktedashboard van Brugge.

Het Druktedashboard geeft een actueel overzicht van de drukte in verschillende gebieden van Brugge, ondersteund door diverse grafieken.

De druktebarometer voor de binnenstad

Deze barometer geeft de drukte in de binnenstad van Brugge weer. Op een schaal van 1 tot 5 duidt het de drukte aan, waarbij 1 staat voor “zeer rustig” en 5 voor “zeer druk”. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt voor de meest actuele weergave.

De interactieve druktekaart

Deze kaart biedt een overzicht van de drukte in verschillende delen van Brugge. Deze interactieve kaart stelt gebruikers in staat om de drukte in diverse gebieden van de stad te verkennen en toont ook de locaties van de gebruikte sensoren.

Nog drie informatieve grafieken

  1. Het weekoverzicht van de binnenstad: Deze grafiek toont de drukte in absolute aantallen op elk moment gedurende de week, waardoor gebruikers specifieke piekmomenten kunnen identificeren in de grafiek 'Drukte in de binnenstad'.

  2. Algemene drukte in de binnenstad: Deze grafiek geeft de relatieve drukte gedurende de week weer, waardoor gebruikers trends en variaties in de drukte kunnen observeren.

  3. Het jaaroverzicht: Deze grafiek biedt inzicht in de drukte over een langere periode, waardoor trends en seizoensgebonden fluctuaties zichtbaar worden.

Belangrijk: Deze sensordata kan gevoelig zijn voor verstoringen, vooral tijdens grote evenementen zoals kerstmarkten of andere podiumactiviteiten. Deze gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de sensormetingen en resulteren in relatieve trends eerder dan absolute waarden.

Het dashboard is nog in ontwikkeling, op dit moment is enkel de radiosensordata beschikbaar, maar binnenkort kan je hier ook de data van de edge-camera's (telcamera's) raadplegen.