VLOED: drukte meten in een Living Lab

Hoeveel bezoekers en hoeveel fietsers zijn er in het stadscentrum? Welke manier van druktemeting is het meest relevant? En waar kunnen we ons de komende jaren op richten? Stad Brugge experimenteert met drukte data. We doen dit in zogenaamde proeftuinen. Dit laat toe om snel, met korte testen, een aantal zaken uit te proberen.

In het kader van de Smart-City-strategie is Stad Brugge constant op zoek naar een uitbreiding van relevante data. Mensenstromen meten is interessant voor een stad. Via het project Vloed (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) bouwen we verder op onze bestaande expertise en verkennen we mogelijke nieuwe stappen. Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, en we werken hieraan samen met de stad Gent. 

In VLOED werkten we met proeftuinen. We stelden eenvoudige en tijdelijke testen op om na te gaan wat mogelijk en haalbaar is. Zo konden we met een eenvoudige setup heel diverse mogelijkheden verkennen en deze testen snel afronden. Het project heeft als doel om aan economische actoren binnen de stad (handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers, investeerders,…) een platform te bieden dat hen bruikbare informatie verschaft over het druktebeeld in de stad. Dat gebeurt met behulp van artificiële intelligentie (data en algoritmes) maar ook met respect voor ieders privacy.