SDG 8 SDG 11 SDG 13 SDG 15

Niet alleen in Brugge verschijnt meer groen in de stad, ook in Ebolowa wordt werk gemaakt van herbebossing. Ebolowa is omgeven door tropisch regenwoud. Het bos biedt voedsel, brandhout en remedies tegen bepaalde ziekten.
Veel mensen maken er gebruik van, wat uiteraard ook een impact heeft op het voortbestaan ervan. Ter compensatie van deze houtkap, zet Ebolowa in op herbebossing en beplanting van bepaalde straten, parken en scholen.

Enerzijds dienen de bomen ook als schaduwzones, anderzijds zullen de diverse bloemen en planten de stad niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook bijdragen aan de biodiversiteit.  

Om dit te kunnen realiseren, wordt gestart met een plantenkwekerij waar jongeren vanuit het sociale tewerkstellingsprogramma USEP, worden opgeleid tot groenarbeiders.

 

meer groen

Contactinformatie