Thema is
Zorg & welzijn
Publicatiedatum is

02 APRIL 2024

Prijs Brugge de andere Kant

‘Brugge de andere Kant’ is de jaarlijkse publieks- en juryprijs van Brugge Dialoogstad voor wie zich inzet op vlak van armoedebestrijding.

Prijs Brugge de andere kant

‘Brugge de andere Kant’ is de jaarlijkse publieks- en juryprijs van de armoedeadviesraad Brugge Dialoogstad voor wie zich inzet op vlak van armoedebestrijding.

De opzet van de prijs is om een persoon/organisatie/netwerk (verder ‘kandidaat’ genoemd) te bedanken die op structurele manier bijdraagt tot armoedebestrijding, ook al is dit niet zijn of haar kerntaak. Met armoedebestrijding bedoelen we het verhogen van de toegang tot de grondrechten voor mensen in armoede. Dat kan gaan om het recht op participatie aan de samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare woning, op energie en water en het recht op gezondheid en welzijn enz. 

De prijs ‘Brugge de andere Kant’ wordt uitgereikt op 17 oktober, de jaarlijkse Werelddag van het verzet tegen extreme Armoede.

De prijs ‘Brugge de ander Kant’ wordt opengesteld voor iedereen die op Brugs grondgebied een initiatief neemt dat een bijdrage levert in de strijd tegen armoede. De kandidaat kan zichzelf kandidaat stellen of een derde kan de kandidaat voordragen.

 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media