Onderwijs - scholen in Ebolowa

SDG 4 SDG 17

Actief wereldburgerschap, dat is wat we met dit partnerschap willen bereiken. Door uitwisseling tussen leerkrachten, docenten, studenten en leerlingen mogelijk te maken. Door stages en projecten van studenten in Ebolowa én Brugge te stimuleren. Enkele getuigenissen…

onderwijs

“Voor onze IP-case werkten we, vanop afstand maar in nauw overleg met het stadsbestuur van Ebolowa, enkele voorstellen uit rond een toegankelijk beweegbeleid in Ebolowa. Voor mijn stage ga ik samen met mijn Kameroense collega de drempels rond meisjesvoetbal in kaart brengen en hierrond een concreet project opzetten", zegt Ids Coone, student Sport en Bewegen Howest.

“Samen met Lycée Classique et Moderne d’Ebolowa werken we momenteel een actieplan uit rond een aantal SDG’s die ons beiden boeien zoals klimaatactie, gendergelijkheid,… We gaan voor een duurzame scholenband omdat het volgens ons de beste manier is om actief wereldburgerschap tastbaar te maken", vult Eli Noë, leerkracht economie en aardrijkskunde Middenschool Brugge Centrum aan.

Middelbare en lagere scholen kunnen eveneens een digitale scholenband aangaan met een school in Ebolowa. Interesse? Neem contact met ons op!

Contactinformatie