Onderwijs voor zieke kinderen

Voor kinderen die een langere periode niet naar school kunnen omwille van ziekte of een ongeval, zijn er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Al deze initiatieven zijn gratis.

  • TOAH = Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

Tijdelijk onderwijs aan huis wordt gesubsidieerd door het Departement Onderwijs. Een leerkracht uit de school geeft les bij de zieke leerling(e) thuis of in het ziekenhuis. Om recht te hebben op deze vorm van onderwijs, zijn er wel aan aantal voorwaarden (bv. langdurig of chronisch ziek, ouders moeten een aanvraag doen, toestemming van een arts, afstand tot de school, …).

  • BEDNET

Zieke kinderen volgen van thuis en vanuit bed de les op het internet: “de klas verhuist naar bed”. Bednet ondersteunt zieke kinderen met hardware en software thuis en op school in onderling overleg met alle betrokkenen.

  • SINZwest = School In en Na Ziekenhuis

SINZwest organiseert studiebegeleiding van zieke of revaliderende schoolgaande jongeren uit het basisonderwijs (vanaf de 3de kleuterklas) en het secundair onderwijs. SINZwest focust zich op leerlingen die niet meteen in aanmerking komen voor TOAH of Bednet, bv. omwille van de afstand tot de school, geen inzetbare leerkracht voor TOAH in de school, …

De websites van deze drie initiatieven vind je hiernaast terug.