Heraanleg Blijmare: het project

De riolering in de Knotwilgenlaan en omliggende straten werd aangelegd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en is sterk verouderd. Op verschillende plaatsen zijn al verzakkingen in het trottoir. Ook aan de bovenbouw van de straten in de wijk werden sinds de aanleg geen noemenswaardige werkzaamheden meer uitgevoerd. De straten zijn dus dringend toe aan een volledige vernieuwing. Deze werkzaamheden staan in het voorjaar van 2021 gepland.

Toelichting door burgemeester Dirk De fauw

Toelichting door schepen Mercedes Van Volcem

Toelichting door projectleider Maarten Vansteenhuyse

Betrokken straten

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Iepenlaan
 • Knotwilgenlaan
 • Eikenlaan
 • Rodebeukendreef
 • Meiboomlaan
 • Hogeweg (niet volledig)
 • Ter Zale
 • Ter Lucht
 • Sint-Hubertuslaan (niet volledig)

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau;
 • Heraanleg van de rijweg in asfalt (beton in de Meiboomlaan vanaf huisnummer 15 tot en met 19);
 • Heraanleg van het trottoir in okerkleurige betonstraatstenen. Er wordt niet overal een trottoir aangelegd dit om de infiltratiecapaciteit te verhogen;
 • Kuispunt Hogeweg/Iepenlaan: aanleg van een wegversmalling, een asverschuiving en een verkeersplateau als snelheidsremmende maatregelen;
 • Knip voor het gemotoriseerd verkeer komende van de Legeweg in de Knotwilgenlaan ter hoogte van de school;
 • In alle straten bijkomende of volledige aanplant van nieuwe bomen, gazonperken en plantvakken;
 • Verspreid over de wijk aanleg van aangename ontmoetingsplaatsen, voorzien van zitbanken en picknickbanken, en een speelplein op maat van de omgeving. Om de netheid te garanderen komen ook extra vuilnisbakken.

Timing

Start: voorjaar 2021

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden, om de toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden te verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie.