Heraanleg Blijmare: het project

De riolering in de Knotwilgenlaan en omliggende straten werd aangelegd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en is sterk verouderd. Op verschillende plaatsen zijn al verzakkingen in het trottoir. Ook aan de bovenbouw van de straten in de wijk werden sinds de aanleg geen noemenswaardige werkzaamheden meer uitgevoerd. De straten zijn dus dringend toe aan een volledige vernieuwing. 

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Iepenlaan
 • Knotwilgenlaan
 • Eikenlaan
 • Rodebeukendreef
 • Meiboomlaan
 • Hogeweg (niet volledig)
 • Ter Zale
 • Ter Lucht
 • Sint-Hubertuslaan (niet volledig)


Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau;
 • Heraanleg van de rijweg in asfalt (beton in de Meiboomlaan vanaf huisnummer 15 tot en met 19);
 • Heraanleg van het trottoir in okerkleurige betonstraatstenen. Er wordt niet overal een trottoir aangelegd dit om de infiltratiecapaciteit te verhogen;
 • Kuispunt Hogeweg/Iepenlaan: aanleg van een wegversmalling, een asverschuiving en een verkeersplateau als snelheidsremmende maatregelen;
 • Knip voor het gemotoriseerd verkeer komende van de Legeweg in de Knotwilgenlaan ter hoogte van de school;
 • In alle straten bijkomende of volledige aanplant van nieuwe bomen, gazonperken en plantvakken;
 • Verspreid over de wijk aanleg van aangename ontmoetingsplaatsen, voorzien van zitbanken en picknickbanken, en een speelplein op maat van de omgeving. Om de netheid te garanderen komen ook extra vuilnisbakken.

Bronbemaling

De bronbemaling is nodig om het grondwaterpeil laag te houden zodat de nieuwe riolering kan worden aangelegd in een droge sleuf. De aannemer zorgt eveneens voor nieuwe huisaansluitingen. Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde woningen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Na de werkdag wordt de toegang steeds verzekerd door middel van minderhindersteenslag of rijplaten.
De aannemer start met de bronbemaling vanuit 2 punten:

 • vanaf de rotonde met de Sint-Hubertuslaan richting Hogeweg
 • vanaf Hogeweg 305, ter hoogte van waar het pompstation geplaatst wordt.

Plaatsen pompstation

Ter hoogte van Hogeweg 303-324 wordt in een 4,5 m diepe put een pompstation geplaatst om het regenwater en het water van de tijdelijke bronbemaling te kunnen afvoeren. De pomp zal het water via een ondergrondse persleiding onder de spoorwegbedding persen naar het grachtenstelsel in de Koestraat.


Timing: 7 fasen

Om de toegankelijkheid van de wijk te garanderen, gebeuren de werkzaamheden van de heraanleg in fasen. De fasen overlappen gedeeltelijk om contuïniteit te garanderen.

 • Fase 1. Sint Hubertuslaan – Hogeweg – klein stukje Knotwilgenlaan: heraanleg vanaf 10 oktober 2022.
 • Fase 2. Iepenlaan: bemaling geplaatst 9 december 2022. Start werkzaamheden 9 januari 2023.
 • Fase 3. Rodebeukendreef
 • Fase 4. Ter Lucht - Ter Zale
 • Fase 5. Eikendreef
 • Fase 6. Meiboomlaan
 • Fase 7. Knotwilgenlaan

 


Fase 1: heraanleg wijk Blijmare: Sint-Hubertuslaan en Hogeweg

Aannemer Willemen infra uit Drongen start in opdracht van Stad Brugge op maandag 26 september met de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van 10 straten in de wijk Blijmare, meer bepaald het plaatsen van de nodige leidingen voor de bronbemaling.
In de week van 10 oktober start dan de eigenlijke heraanleg, die in 7 fasen zal gebeuren. In fase 1 werkt de aannemer in de Sint-Hubertuslaan (vanaf de rotonde met de Legeweg) en in de Hogeweg (tot aan de Iepenlaan kruispunt inbegrepen). Het einde van deze fase is voorzien midden april 2023. Houd er rekening mee dat de werkzaamheden vertraging kunnen oplopen door slecht weer of door technische problemen.

Fase 1

Deze fase omvat de heraanleg van de Sint-Hubertuslaan, de Hogeweg en een klein stukje van de Knotwilgenlaan. De aannemer voorziet er een nieuwe gescheiden riolering, een nieuwe rijweg in uitgewassen beton en een nieuw voetpad aan één kant van de weg. Hij vertrekt bij de twee uiteinden:

 • in de Hogeweg: van aan het kruispunt met de Iepenlaan
 • in de Sint-Hubertuslaan: vanaf de rotonde met de Legeweg.

De aannemer breekt de rijweg op en plaatst de nieuwe riolering (met twee buizen: een voor het afvalwater en een voor het regenwater). Hij werkt over een afstand van ongeveer 50 m en schuift steeds verder op om de garages en opritten zo veel mogelijk toegankelijk te houden. Na het plaatsen van de riolering wordt de rijweg tijdelijk aangelegd in steenslag.

Het opbreken van de rijweg start normaal gezien in de week van 10 oktober. In de week van 3 oktober zal er wat geluidshinder zijn in een gedeelte van de Sint-Hubertuslaan tijdens het breken van het beton. Tot in het weekend van 8-9 oktober blijft de straat normaal berijdbaar voor alle verkeer.

In de tweede helft van oktober zal de toegang tot de parking voor het personeel van het Nieuwe Penitentiair Complex gedurende enkele dagen niet bereikbaar zijn. Het personeel gebruikt zoveel mogelijk de bezoekersparking. Maar houd die dagen rekening met extra parkeerdruk in de straten rond de gevangenis!

De heraanleg van fase 1 in een notendop:

Sint-Hubertuslaan

 • trottoir in grijze betonstraatstenen aan de kant van de oneven huisnummers
 • rijweg van 6 m breed in uitgewassen beton
 • parkeren op de rijweg blijft toegelaten
 • de bestaande bomen (linden) blijven behouden
 • er worden bijkomende linden aangeplant als aanvulling op de bestaande grotere exemplaren.

Hogeweg

 • langsliggend trottoir in grijze betonstraatstenen aan een zijde van de straat (aan de kant van de oneven huisnummers)
 • rijweg van 5 m breed in uitgewassen beton
 • parkeren op de rijweg blijft toegelaten
 • de bestaande grote eiken in de Hogeweg blijven behouden. Tijdens de heraanleg worden 8 eiken van dezelfde soort bijgeplant.

 

Fase 2

Op vrijdag 9 december werd bemaling geplaatst op 2 locaties:

 • Knotwilgenlaan: tussen Sint-Hubertuslaan en pleintje ter hoogte van Knotwilgenlaan 20-22
 • Iepenlaan: tussen Hogeweg en Iepenlaan 17

Om de bemaling te plaatsen werd de straatgoot opgebroken. Vanaf 9 januari start de aannemer met de aanleg van de nieuwe riolering.


Verkeer

Waar gewerkt wordt, is er parkeerverbod.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Legeweg – Knotwilgenlaan of via de Pastoriestraat. Overdag tijdens de werkzaamheden zal er moeilijk doorgang zijn. Plaatselijk verkeer is, voor zover dat mogelijk is, toegelaten na de werkuren en tijdens het weekend.

Voetgangers en fietsers behouden doorgang zolang de werkzaamheden dit toelaten.