Toelage dagelijkse werking sportclubs

Als erkende Brugse sport-en ontspanningsvereniging kan je bij Stad Brugge een dagelijkse werkingstoelage aanvragen.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken dien je als vereniging aan enkele voorwaarden te voldoen. Deze vind je, samen met de berekeningswijze, uitgelegd in het stedelijk reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge.

Opgelet!

Deze toelage is niet cumuleerbaar met betoelaging vanuit andere stadsdiensten en andere gemeenten.

Lees het reglement

Procedure

 1. De secretaris ontvangt jaarlijks een uitnodiging om de subsidie aan te vragen.
 2. Vul het online formulier in.
 3. Bezorg ons de nodige bijlages via het formulier of bezorg ze via WeTransfer aan sportdienst@brugge.be:
  1. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  2. ledenlijst, onkosten, diploma's, ...
 4. Dien je aanvraag uiterlijk in voor 1 april.
  Dossiers die ingediend worden na 1 april én uiterlijk voor 1 mei worden gehalveerd. Dossiers ingediend na 1 mei worden niet aanvaard.
 5. Na controle van de ingediende dossiers worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 6. Na goedkeuring van het college worden de toegekende bedragen automatisch uitbetaald op het vermelde rekeningnummer.

Regelgeving

Contactinformatie