Eenmalige themasubsidie voor investeringen in geluidswerende maatregelen bij padelterreinen

Stad Brugge biedt elk jaar financiële ondersteuning aan verenigingen en scholen bij de bouw en renovatie van sportinfrastructuur. Binnen dat reglement wordt in 2024 een eenmalige themasubsidie voorzien voor geluidswerende maatregelen bij bestaande padelvelden.

Hoe vraag je het aan?

 1. Bereid je dossier goed voor en zorg voor alle nodige documenten. Vergeet daarbij zeker niet een plan, préadvies en een geluidssimulatie.

 2. Dien je aanvraag in tegen ten laatste 1 april of 1 september 2024 (twee subsidierondes). De subsidie moet voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.

 3. Maak je eigen dossier en bezorg dit aan de Sportdienst of gebruik het online formulier.

 4. De aanvragen worden beoordeeld, gescoord en gerangschikt op basis van verschillende criteria.

 5. Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de beslissing.
  Dit gebeurt uiterlijk twee maanden na de indiendatum.

 6. De werkzaamheden moeten voorlopig opgeleverd worden binnen de drie jaar na de toekenningsdatum van de subsidie.

 7. Bezorg binnen de drie jaar na het toekennen van de subsidie de facturen.

Wat heb je nodig?

 • Een plan

 • Een préadvies

 • Een geluidssimulatie

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Wie heeft recht op de subsidie? 

 • Erkende Brugse sport- of ontspanningsverenigingen
 • Brugse organisaties zonder winstoogmerk met als hoofddoel het organiseren van structurele en regelmatige sport- of beweegactiviteiten

2 belangrijke voorwaarden

 • Eigen inbreng: de organisatie/vereniging doet inspanningen om zelf financieel bij te dragen aan het project. Op die manier worden de relatief beperkte overheidsmiddelen beter besteed.
 • Breed en gedeeld gebruik: om het rendement van de investering te verbeteren, staat de organisatie open om andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven in haar sportinfrastructuur te ontvangen, met de stedelijke tarieven als referentie. Op die manier wordt de infrastructuur breed gebruikt.

4 categorieën

 1. Padelclubs waar de laatste jaren geluidsimpact bekend is, kunnen een subsidie krijgen tot 80% van de investeringskost voor een geluidsmuur, zonder maximumbedrag.
 2. Padelclubs waar de laatste jaren geluidsimpact bekend is, kunnen een subsidie krijgen tot 60% van de investeringskost voor een overkapping met geluidswerende wanden, begrensd tot 100.000 euro.
 3. Padelclubs waar geen geluidsimpact bekend is, kunnen een subsidie krijgen tot 60% van de investeringskost voor een geluidsmuur of overkapping, begrensd tot 30.000 euro.

Padelclubs waar geluidswerende maatregelen al onderdeel waren van de stedenbouwkundige vereisten en de uitvoering daarvan al gestart of afgewerkt is, kunnen geen subsidie krijgen. Ook nieuwe padelterreinen komen niet in aanmerking.

Regelgeving

Subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur – eenmalige themasubsidie voor padelinfrastructuur: geluidsmuren en overkappingen

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten