Subsidie Brugge Sport

Inwoners van Brugge of Brugse organisaties zonder winstoogmerk (vereniging, school, particulier, buurtcomité, …) kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen om een nieuw, laagdrempelig en publieksgericht initiatief op Brugs grondgebied rond een bepaald thema uit te werken. In 2023 was dat de Ronde van Vlaanderen. In 2024 zijn dat de Olympische en Paralympische Spelen. 

De subsidieaanvragen moeten telkens binnen tegen eind december van het jaar voor het themajaar. 

De evenementen moeten plaatsvinden tussen bepaalde data in het themajaar. Die worden per jaar vastgelegd. 

Hoe vraag je het aan?

 1. Dossiers kunnen worden ingediend tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan het themajaar 

 2. Alle dossiers worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 3. Na het college worden de aanvragers op de hoogte gebracht van de beslissingen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

In totaal is een subsidiepot van 25.000 euro beschikbaar. Iedere aanvraag wordt gequoteerd en er wordt een ranglijst opgemaakt. De projecten die het hoogst scoren komen het eerst aan bod, totdat het totaalbedrag van 25.000 euro is uitgeput.

Je ontvangt maximaal 75 procent van de aanvaarde en bewezen specifieke werkingskosten, met een subsidieplafond van 2.500 euro.

Bij ontvangst van een betoelaging

Wat zijn de voorwaarden?

 • Stem je elke publicatie af op de vereisten in artikel 8 van het subsidiereglement.
 • Nodig je de leden van de jury en het college van burgemeester en schepenen en de stedelijke sportraad uit voor het evenement.
 • Bezorg je binnen de 3 dagen na het evenement minsten 5 kwalitatieve foto's.
 • Dien je ten laatste 1 december 2024 een evaluatieverslag in.

Regelgeving

Komen niet in aanmerking voor betoelaging van deze regeling:

 • initiatieven met winstoogmerk
 • fuiven
 • initiatieven met een politieke of ideologische boodschap
 • aanvraag betoelaging van investeringskosten

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten