Aangifteplicht

Voor sommige belastingen moet je bij Stad Brugge jaarlijks of per kwartaal een aangifte indienen. 

Het gaat over de volgende belastingen:

 • belasting op de logies;
 • belasting op de motorbrandstoffen- en olieverdelers;
 • belasting op de vertoningen en vermakelijkheden;
 • belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten.

Hoe vraag je het aan?

 1. Als logiesverstrekker dien je je gegevens voor het aanslagjaar 2024 in via het webformulier 'Aangifte logies 2024'.

 2. De gegevens van de logies voor het aanslagjaar 2023 en de gegevens van de vertoningen en van de brandstofpompen dien je in via de betrokken webformulieren.

  Heb je een aanvraag tot aangifte van de Stad ontvangen, dan kies je de webformulieren voor een 'gewone aangifte'.

 3. Heb je geen vraag tot aangifte ontvangen?  Dan moet je zelf het initiatief nemen om je aangifte in te dienen. Ook dit kan via de webformulieren. 

  Hier kies je de webformulieren voor een 'spontane aangifte'.

Waar kan je terecht?

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten