Bezwaar indienen tegen een belastingaanslag

Als je als belastingplichtige niet akkoord gaat met een gevestigde belasting, dan kun je bezwaar indienen binnen de daartoe voorziene termijnen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Betaal eerst de contantbelasting. Alleen zo kun je nadien een geldig en ontvankelijk bezwaarschrift indienen.

 2. Dien je bezwaar in via het online formulier. Je kunt je bezwaarschrift ook schriftelijk indienen, gericht aan College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge. Doe dit binnen de drie maanden na het betalen van de contantbelasting.

  Je moet het bezwaarschrift ook altijd motiveren. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
  Als je wil gehoord worden vermeld je dit op je bezwaarschrift.

 3. Als je een medewerker wil spreken in verband met je bezwaarschift, maak dan telefonisch een afspraak via 050 44 80 30.

 4. Stad Brugge brengt je op de hoogte van de genomen beslissing.

Wat heb je nodig?

 • De datum en je handtekening.

 • Soort belasting en aanslagjaar.

 • Refertenummer (volgnummer of OGM-nummer) van de aanslag.

 • Datum van het belastbaar feit.

 • Bedrag van de gevestigde belasting.

 • Naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige, ten laste van wie de belasting gevestigd wordt.

 • Schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.

Hoeveel kost het?

Het indienen van het bezwaarschrift is gratis.

Waar kan je terecht?

Regelgeving

Het decreet van 30 mei 2008 en zijn latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je bezwaarschrift in via het online aanvraagformulier. Je kunt je bezwaar ook opsturen naar College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge

  Dien je bezwaar in binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
  Je moet het bezwaarschrift ook altijd motiveren. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
  Als je wil gehoord worden, vermeld je dit op je bezwaarschrift.

 2. Stad Brugge brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

Wat heb je nodig?

In het bezwaarschift vermeld je onderstaande informatie of voeg je onderstaande documenten toe.

 • De datum en je handtekening.

 • Soort belasting en aanslagjaar.

 • Refertenummer (volgnummer of OGM-nummer) van de aanslag.

 • Datum van het belastbaar feit.

 • Bedrag van de gevestigde belasting.

 • Naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige, ten laste van wie de belasting gevestigd wordt.

 • Schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.

Hoeveel kost het?

Het indienen van het bezwaarschrift is gratis?

Waar kan je terecht?

Regelgeving

Het decreet van 30 mei 2008 en zijn latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten