Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van Stad Brugge. De jeugdraad kan adviezen geven over alle thema’s die kinderen en jongeren aanbelangen (jeugdwerk, uitgaan, wonen en studeren …)

De jeugdraad bestaat uit een bestuur en wil op basis van thema's en interesses kinderen en jongeren bevragen en betrekken bij wat er in Brugge leeft en gebeurt.

Elke jongere jonger dan 35 jaar, wonende in Brugge kan lid worden van de jeugdraad. Ook als je lid bent van een jeugdwerkinitiatief ben je van harte welkom om je mening te geven.

Interesse om een algemene- en/of bestuursvergadering bij te wonen?
Stuur een mail naar jeugdraadbrugge@gmail.com.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten