Sociaal-Culturele Raad

De Sociaal-Culturele Raad vertegenwoordigt de verenigingen uit het (sociaal-)culturele veld en heeft een adviserende functie aan het stadsbestuur.

Tijdens de algemene vergadering van de Sociaal-Culturele Raad op 2 april 2019 werd een nieuw bureau samengesteld bestaande uit 24 leden. Dit nieuw bureau werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 29 april 2019. De raad heeft een adviserende functie aan het stadsbestuur. Het bureau van de Sociaal-Culturele Raad komt maandelijks samen.

Lid worden

Organisaties, verenigingen of instellingen die nog geen lid zijn van de Sociaal-Culturele Raad kunnen zich altijd kandidaat stellen om lid te worden van de Algemene Vergadering van de Sociaal-Culturele Raad.

Stel je kandidaat via brief aan het secretariaat van de Sociaal-Culturele Raad, Burg 11, 8000 Brugge of via mail naar cultuurcoach@brugge.be.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten