Mondiaal partnerschap Ebolowa

Meer dan ooit zijn we onderling met elkaar verbonden en moeten we globale uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid samen aanpakken. Sinds 2020 zijn Brugge en Ebolowa (Kameroen) partnersteden die bouwen aan de stad van morgen.
Dit doen we samen met privéactoren, scholen en middenveldorganisaties.

De kern van dit mondiaal partnerschap is dat beide lokale besturen, samen met externe partners, werken aan een gedeelde missie van elk lokaal bestuur: hoe zorgen we voor een stad waar het nu én in de toekomst goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?

Ook al is de realiteit in Ebolowa en Brugge anders, we vertrekken steeds vanuit gemene delers. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen hierbij ons kompas.

Maak kennis met Ebolowa

Ebolowa is een door tropisch regenwoud omgeven provinciestad in het Franstalige Zuid-Kameroen. Deze jonge, dynamische en ondernemende stad is net als Brugge een Fair Trade Stad.

Duurzame cacao en chocolade

Waarom samenwerken rond een duurzame chocoladeketen? Simpel, omdat we verbonden zijn door cacao en chocolade en we geloven dat chocolade pas écht heerlijk is als deze ook impact heeft op de diverse schakels in de keten: van cacaoboer tot chocoladeliefhebber.

Ontbossing, kinderarbeid, te lage lonen en slechte werkomstandigheden zetten de chocoladesector onder druk. We willen als lokaal bestuur de transitie naar meer duurzame chocolade graag ondersteunen.

Met dit partnerschap zetten we alvast een stap in die richting door een concrete samenwerking met de Brugse Chocoladegilde en cacaocoöperaties in Ebolowa.

Wat Ebolowa doet

Ebolowa is een groene provinciehoofdstad in Zuid-Kameroen waar cacao alom tegenwoordig is. Bovendien is Ebolowa een Fair Trade Stad én heeft ze een eigen stadschocolade ‘Keka Wongan’.

Cacaoteelt is voor veel inwoners van Ebolowa een belangrijke bron van inkomsten.
Klimaatverandering, ontbossing en te lage lonen zorgen ervoor dat de stiel van de cacaoproducent onder druk komt te staan. Met het label ‘Made in Ebolowa’ ijveren het stadsbestuur en de lokale producenten voor meer eerlijke handel in Kameroen.

In Ebolowa zijn er heel wat cacaoproducenten actief die zich verenigen in coöperaties.
Een van die cacaocoöperaties is Bityili. Dit is een jonge organisatie die voluit voor duurzame productie gaat met het oog op betere kwaliteit van de bonen. Betere kwaliteit betekent een betere prijs. En een betere prijs biedt de coöperatie en haar gemeenschap meer mogelijkheden om een stabiele toekomst tegemoet te gaan. 

Vanuit het partnerschap zetten we in op sensibilisering, uitwisseling met andere coöperaties, vorming en logistieke ondersteuning van de cacaoproducenten om duurzame productie mogelijk te maken.

Wat Brugge doet

Brugge is niet alleen een chocoladestad, ze is ook een Fair Trade Stad.
Samen met de Gilde van de Brugse Chocolatiers brachten we deze twee werelden samen in een heerlijke Fair Trade chocoladereep ‘Sjokla’. Met dit stadsproduct willen we het belang van duurzame chocolade en het respect voor het ambacht van de cacaoproducent en de chocolatier onderstrepen.

Intussen timmeren we verder aan de weg om van Brugge een duurzame chocoladestad te maken. In de eerste plaats door te meten. We brachten in kaart hoe de Bruggelingen en de Brugse chocoladesector ten opzichte van duurzame chocolade staan.
Met deze info zetten we nu koers richting concrete acties om duurzame cacao en chocolade op de kaart te zetten.

Bezoek aan de Oxfam Wereldwinkel Brugge - Cash & Carry

Meer groen in Ebolowa

Niet alleen in Brugge verschijnt meer groen in de stad, ook in Ebolowa maken ze werk van herbebossing. Ebolowa is omgeven door tropisch regenwoud en wil haar bossen graag beschermen en uitbreiden. Want het woud in Ebolowa staat onder druk….

Het bos biedt voedsel, brandhout en remedies tegen bepaalde ziekten. Veel mensen maken er gebruik van, wat ook een impact heeft op het voortbestaan ervan.
Ter compensatie van deze houtkap, zet Ebolowa in op herbebossing en beplanting van bepaalde straten, parken en scholen.

Plantenkwekerij

Er werd een nieuwe plantenkwekerij opgericht. Jongeren van het sociale tewerkstellingsprogramma USEP planten en verzorgen de meer dan vijfduizend bomen en planten. De bomen zullen op termijn niet alleen schaduw, maar ook voedsel bieden aan de inwoners.

Plantenkwekerij in Ebolowa

Drinkwaterpunt in Ebolowa

Zo’n 13 van de 32 wijken in Ebolowa hebben nog geen drinkwatervoorziening.
Daar brengen we samen verandering in, want schoon drinkwater is een basisrecht.

Nieuw drinkwaterpunt op zonne-energie

Elk jaar wordt een nieuw drinkwaterpunt op zonne-energie gebouwd die de hele wijk voorziet van veilig drinkwater. Samen met de stad Ebolowa, staan de bewoners zelf in voor het goed beheer ervan.
Zo zorgen we mee voor het verschil: een beter bereik én een goede gezondheid.    

In 2022 kreeg Cité de la Plaine toegang tot drinkbaar water. In 2023 zullen de 4.000 inwoners van Agale gebruik kunnen maken van een nieuw waterpunt.

Wist je dat…

  • Ruim 1/5 van de Brugse jubilarissen hun attentie die ze van stad Brugge krijgen voor hun huwelijk, wettelijk samenwonen, jubileum of 100ste verjaardag, doneren aan dit project ?
  • Door het aankopen van onze Brugse stadschocolade Sjokla er telkens 50 cent naar een drinkwaterproject in Ebolowa gaat.

Wil je trouwens graag eens weten hoeveel water je zelf verbruikt?
Bereken  je eigen watervoetdafdruk. Je krijgt ineens een aantal tips om je watervoetafdruk te verkleinen!

Voetbal in Ebolowa

De Kameroense Ontembare Leeuwen en de Belgische Rode Duivels, dat zou gegarandeerd spektakel geven, toch? 

Ebolowa is net als Brugge een voetbalminnende stad. Op elke straathoek worden ballen in de imaginaire goals getrapt, zijn er toernooien tussen bedrijven, scholen, gemeenschappen en ambateurvoetbalploegen.
Voetbal is er alomtegenwoordig. Het zorgt niet alleen voor vertier en ontspanning, voetbal heeft ook een impact op de samenleving en zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
 

Inzetten op vrouwen- en jeugdvoetbal

Vooral meisjes kijken nog te vaak tegen drempels aan om hun favoriete sport te beoefenen. Net daarom wil Ebolowa graag inzetten op meisjesvoetbal.

 Samen met onze beide stadsploegen, Club en Cercle Brugge slaan we de handen in elkaar om de voetbalbeleving in Ebolowa te versterken. De komende jaren zal uitgewisseld worden rond o.a. vrouwen- en jeugdvoetbal. En een truitjeswissel hoort daar ook bij natuurlijk.

Scholenband - Uitwisseling met Ebolowa

Actief wereldburgerschap, dat is wat we met dit partnerschap willen bereiken. Door uitwisseling tussen leerkrachten, docenten, studenten en leerlingen mogelijk te maken. Door stages en projecten van studenten in Ebolowa én Brugge te stimuleren.  

Brugse scholenbanden

Vier Brugse scholen hebben intussen een scholenband met een school uit Ebolowa:

  • Middenschool Brugge-Centrum – Lycée Classique et Moderne d'Ebolowa
  • Ter Groene Poorte – Collège Régional d’Agriculture Ebolowa
  • OLVA Sint-Katrientje - Group 5
  • OLVA De Meersen - Group 6

Ook interesse in een scholenband?

Neem contact met ons op!

Voor onze IP-case werkten we, vanop afstand maar in nauw overleg met het stadsbestuur van Ebolowa, enkele voorstellen uit rond een toegankelijk beweegbeleid in Ebolowa. Voor mijn stage heb ik samen met mijn Kameroense collega de drempels rond meisjesvoetbal in kaart gebracht en hierrond een concreet project opgezet.

Ids Coone, student Sport en Bewegen Howest

Samen met Lycée Classique et Moderne d’Ebolowa werken we momenteel een actieplan uit rond een aantal SDG’s die ons beiden boeien zoals klimaatactie, gendergelijkheid …. We gaan voor een duurzame scholenband omdat het volgens ons de beste manier is om actief wereldburgerschap tastbaar te maken.

Eli Noë, leerkracht Middenschool Brugge

Masterclass chocolade - Ter Groene Poorte

Ook interesse in een scholenband?

Neem contact met ons op!

Fair Trade stad

Ebolowa is net als Brugge een ondernemende stad, een stad van makers én een Fair Trade stad. Met het label Made in Ebolowa ondersteunt onze partnerstad producenten en makers die bewust de kaart van duurzaamheid en eerlijke handel trekken.

Fair Trade

Zowel in Ebolowa als in Brugge vinden er jaarlijks campagnes plaats om het belang en de impact van Fair Trade onder de aandacht te brengen.

Ebolowa richt zich vooral naar lokale producenten en coöperaties. Brugge naar inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven en horecazaken.  
Sensibilisatie van alle schakels in de keten en concrete projecten die impact genereren voor de producenten, dat is waar dit partnerschap op inzet.

De organisatie van een Week van de Fair Trade, de ondersteuning van cacaoproducenten en chocolatiers met vorming en communicatie, de investering in coöperaties die hun productie willen verduurzamen… zijn enkele van de initiatieven binnen de samenwerking rond Fair Trade.

Fair Trade label wordt overhandigd in Ebolowa

Jongerenparticipatie

Ebolowa werkt met het concept ‘ODD-Clubs’, aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen d.m.v. participatie van jongeren aan het stedelijk beleid.

Door intensieve workshops zullen jongeren geïnformeerd worden over de SDG’s en de manier waarop zij zelf ook hun stad mee kunnen vormgeven.

Onze partners

Het mondiaal partnerschap Brugge – Ebolowa is gebaseerd op samenwerking met diverse stakeholders. We staan steeds open voor nieuwe partnerschappen waarmee we het duurzaam stedelijk beleid kracht bijzetten.

Wil je meewerken aan de bestaande projecten of heb je zelf ideeën of voorstellen?
Laat het weten via lokaalmondiaal@brugge.be

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media