Heraanleg Blijmare

Alle informatie over de heraanleg van de Blijmare.

Het project

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Iepenlaan
 • Knotwilgenlaan
 • Eikenlaan
 • Rodebeukendreef
 • Meiboomlaan
 • Hogeweg (niet volledig)
 • Ter Zale
 • Ter Lucht
 • Sint-Hubertuslaan (niet volledig)

Geplande werkzaamheden

 • Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau;
 • Heraanleg van de rijweg in asfalt (beton in de Meiboomlaan vanaf huisnummer 15 tot en met 19);
 • Heraanleg van het trottoir in okerkleurige betonstraatstenen. Er wordt niet overal een trottoir aangelegd dit om de infiltratiecapaciteit te verhogen;
 • Kruispunt Hogeweg/Iepenlaan: aanleg van een wegversmalling, een asverschuiving en een verkeersplateau als snelheidsremmende maatregelen;
 • Knip voor het gemotoriseerd verkeer komende van de Legeweg in de Knotwilgenlaan ter hoogte van de school;
 • In alle straten bijkomende of volledige aanplant van nieuwe bomen, gazonperken en plantvakken;
 • Verspreid over de wijk aanleg van aangename ontmoetingsplaatsen, voorzien van zitbanken en picknickbanken, en een speelplein op maat van de omgeving. Om de netheid te garanderen komen ook extra vuilnisbakken.

Bronbemaling

De bronbemaling is nodig om het grondwaterpeil laag te houden zodat de nieuwe riolering kan worden aangelegd in een droge sleuf. De aannemer zorgt eveneens voor nieuwe huisaansluitingen. Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde woningen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Na de werkdag wordt de toegang steeds verzekerd door middel van minderhindersteenslag of rijplaten.
De aannemer start met de bronbemaling vanuit 2 punten:

 • vanaf de rotonde met de Sint-Hubertuslaan richting Hogeweg
 • vanaf Hogeweg 305, ter hoogte van waar het pompstation geplaatst wordt.

Plaatsen pompstation

Ter hoogte van Hogeweg 303-324 wordt in een 4,5 m diepe put een pompstation geplaatst om het regenwater en het water van de tijdelijke bronbemaling te kunnen afvoeren. De pomp zal het water via een ondergrondse persleiding onder de spoorwegbedding persen naar het grachtenstelsel in de Koestraat.

Timing: 7 fasen (update 8 februari 2024)

 • Fase 1: Sint Hubertuslaan – Hogeweg – klein stukje Knotwilgenlaan
 • Fase 2a: eerste deel Iepenlaan (vanaf de Hogeweg)
 • Fase 2b: tweede deel Iepenlaan
 • Fase 3a: eerste deel Rodebeukendreef (van Iepenlaan tot voor het pleintje)
 • Fase 3b: tweede deel Rodebeukendreef
 • Fase 4: Eikenlaan
 • Fase 5: 2 pijpenkoppen in de Hogeweg + Ter Lucht en Ter Zale
  • week van 26 februari: aanleg verbinding tussen Ter Zale en de Hogeweg 
  • tot begin maart: verder plaatsen mozaïekkeien
  • vanaf 4 maart kunnen de bewoners met hun auto de straat in om te laden en te lossen
  • opritten volgen aansluitend (na uitharden rijweg), einde voorzien half maart
 • Fase 6: Meiboomlaan
  • begin februari: rioleringswerkzaamheden tussen huisnummers 18-21, aansluitend tussen 21- 35
  • half februari: aanleg fundering
  • week van 26 februari: gieten van de boordstenen en de greppels, aanleg rijweg in beton
  • na het uitharden van het beton kunnen bewoners laden en lossen aan hun woning, maar mogen ze er nog niet parkeren
  • na uitharding: aanleg voetpaden en kasseien ter hoogte van de opritten
  • vermoedelijk alles klaar tegen eind maart/eerste helft april
 • Fase 7: Knotwilgenlaan
  • Knotwilgenlaan tussen huisnummer 13 en 37
   • begin februari: werkzaamheden aan de riolering en straatkolken
   • half februari: aanleg fundering
   • week van 26 februari: gieten van de boordstenen en de greppels, aanleg rijweg in beton
   • eerste helft van maart: na uitharding rijweg aanleg voetpaden en kasseien ter hoogte van de opritten
  • Knotwilgenlaan tussen huisnummer 69 en Legeweg 254
   • start begin maart
   • einde voorzien in mei

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media