Heraanleg Boomgaardstraat

Alle informatie over de heraanleg van de Boomgaardstraat. Wil je reageren of heb je nog vragen of ideëen. Stel ons dan jouw vraag.

Omschrijving heraanleg

Rijweg:

 • in mozaïekkasseien
 • breedte: 4 meter
 • behoud huidige rijrichting
 • verbeteren oversteekbaarheid op de aansluiting Hoogstraat met de Boomgaardstraat door het voorzien van een licht verhoogde uitritconstructie. Een uitritconstructie: het visueel doortrekken van een voetpad ter hoogte van een zijstraat.

Fietsers:

 • op de rijweg

Voetpad

 • in platines
 • aan beide zijden een voetpad 
 • aan de pare kant, waar het trottoir stopt en een overrijdbare zijstrook begint 
 • toegankelijk voor rolstoelgebruikers via een verzonken trottoirbanden
 • verbreding van het trottoir met afgeschuinde boordsteen om te voorkomen dat auto’s daar parkeren

Parkeren:

 • parkeerstrook aan de kant van de oneven huisnummers
 • verbreed trottoir om parkeren tegenover garages te voorkomen
 • in kasseistenen
 • breedte: 2 meter
 • laad- en loszone aan huisnummer 11

Plantvakken:

 • aanbrengen van plantvakken 
 • kleine hoogstammige sierbomen 
 • zorgt voor infiltratie van water in de bodem (ontharding) en meer groen in de straat

Riolering en afwatering

 • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
 • afwatering regenwater door middel van een goot tussen de parkeerstrook en het voetpad enerzijds en tussen de rijweg en het voetpad anderzijds

Nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, openbare verlichting)

 • alle nutsleidingen worden vernieuwd of aangepast waar nodig

Fasering en timing

Voorstellen plan heraanleg op een bewonersvergadering

Vernieuwen nutsleidingen

-

Goedkeuring heraanleg door het schepencollege

Goedkeuring heraanleg door de gemeenteraad

Aanbestedingsprocedure aannemer (najaar 2023)

Gunning aan aannemer (voorjaar 2024)

Na gunning

coördinatievergadering met de aannemer en Politie om de planning en timing werkzaamheden te bespreken

Starten werken (begin 2025)

Na gunning kan een concrete datum voor de start van de werkzaamheden vastgelegd worden. Deze is voorzien begin 2025. De timing is onder voorbehoud.

Antwoorden op vragen

Het kan paradoxaal lijken, maar het voorzien van vaste parkeervakken zorgt er steevast voor dat er in de praktijk minder parkeerplaatsen zullen zijn. Bij de indeling van parkeervakken is het namelijk zo dat er met vaste afmetingen moet gewerkt worden (minimumlengte van 5,5 meter). Conform de wegcode moet er ofwel volledig binnen of volledig buiten een parkeervak geparkeerd staan, halfhalf is niet toegelaten. Dit zorgt er voor dat bij afgebakende vakken een vast aantal parkeerplaatsen zijn. Indien er een kleinere auto staat, is de restruimte altijd verloren ruimte. Indien er enkel gewerkt wordt met parkeerstroken, en dus geen individuele vakken, kan deze restruimte wel gebruikt worden.

De parkeerwachters kunnen bovendien niet optreden als er halfhalf geparkeerd wordt aangezien zij bij overtreding van de wegcode geen bevoegdheid hebben.

Een permanente parkeerplaats voor personen met een beperking moet aanvragen. Momenteel is er een dergelijke parkeerplaats op het Sint-Maartenplein ter hoogte van de kerk en in de Hoogstraat aan huisnummer 50.

Een tijdelijke parkeerplaats voor personen met een beperking naar aanleiding van de werkzaamheden in de Boomgaardstraat kan voorzien worden in de Riddersstraat aan of in de omgeving van huisnummer 13. Let wel: deze parkeerplaats mag door elke bewoner met een parkeerkaart voor personen met een beperking gebruikt worden (er is geen privatisering van het openbaar domein mogelijk).

De kabels zijn van Proximus en Telenet. Een technieker van Telenet bracht een plaatsbezoek. De bewoner van huisnummer 8 moet met de beide maatschappijen contact opnemen van zodra de nieuwe gevel afgewerkt is zodat de kabels mooi op de gevel kunnen aangebracht worden.

Als een werknemer, niet gedomicilieerd in de Boomgaardstraat, een parkeerplaats/standplaats/garage gebruikt die door de werkzaamheden in de Boomgaardstraat tijdelijk niet bereikbaar is, kan hij tijdelijk een parkeervergunning aanvragen. In dergelijke gevallen vervalt de vereiste om gedomicilieerd te zijn. Hij moet enkel kunnen aantonen dat hij effectief eigenaar/huurder is van die parkeerplaats.

Meer info

Huis van de Bruggeling – Parkeerwinkel:
050 44 8000
parkeren@brugge.be 

In tweede instantie kan deze werknemer ook het werktarief aanvragen. Dan betaalt die 3 euro per dag dat die er parkeert. Het werktarief kan de werknemer nu al aanvragen, los van de geplande werkzaamheden.

De straat wordt volledig voor het autoverkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang, zij het met mogelijk toch wat hinder. De thuislevering kan parkeren buiten de werfzone en met aangepaste vervoersmiddelen (steekkarretje) in de werfzone. 

Tijdens het aanleggen van de nieuwe riolering is de hinder het grootst. Eens de nieuwe riolering aangebracht is, wordt de rijweg weer dichtgegooid met aarde en komt er een steenslagverharding op de rijweg zodat de straat weer meer toegankelijk wordt.

Blijft er voldoende ruimte vrij voor een rolwagen naast de plantvakken zodat de rolstoelgebruiker niet op de straat moet rijden?

Het trottoir wordt aangelegd in platines en deze steensoort heeft een vrij vlakke bovenkant (cfr platines aan de Ezelpoort). Op de rijweg komen mozaïeken en in de parkeerstrook kasseistenen, gezaagd en gevlamd. Natuurlijk, de hierboven vermelde materialen kunnen nooit de effenheid evenaren van asfalt maar het type materiaal en de wijze waarop ze worden aangebracht zullen voor de nodige comfort zorgen.

De plantvakken bevinden zich aan het begin en het einde van de parkeerstrook en laten voldoende ruimte vrij op het trottoir om er met een rolstoel te passeren.

Elk wegenisplan wordt voor advies voorgelegd aan de toegankelijkheidsambtenaar binnen de Stad Brugge. Hij gaat miniteus na of het plan voldoet aan de eisen van een toegankelijke straat.

De laad- en loszone blijft behouden zoals in de bestaande toestand.

In 2022 besliste het college om het Sint-Maartensplein ietwat te ontharden. Aan de rechterkant van de kerk werd een groenzone aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen bleef toen gelijk. In functie van noodzakelijke doorgangen en de beschermde kerk is het niet mogelijk om hier extra parkeerplaatsen in te richten. 

De rijrichting in de straat blijft behouden.

Er is geen bevraging gebeurd. Dit kleine straatje laat ook weinig veranderingen toe waardoor er geen noodzaak was tot het organiseren van een bevraging.

De dichtstbijzijnde bovengrondse laadpalen voor elektrische voertuigen bevinden zich op het Sint-Jansplein, op de Woensdagmarkt, in de Leffingestraat en in centrumparking Biekorf.

Het trottoir aan de onpare kant wijzigt niet ten opzichte van de bestaande toestand. De parkeerzone is nu afgebakend door het gebruik van ander materiaal dan de rijweg. In de breedte van de parkeerstrook (2 meter) past juist een wagen.

Kortom: in vergelijking met de bestaande toestand zullen geparkeerde voertuigen geen extra ruimte innemen waardoor de beschikbare breedte (rijweg + trottoir aan de onpare kant) dezelfde blijft. In vergelijking met de bestaande toestand worden er afgeschuinde boordstenen gebruikt. Deze afschuining is 5 cm hoog waardoor deze trottoirbanden makkelijk overrijdbaar zijn. De noodzaak om ter hoogte van de garages verzonken trottoirbanden te gebruiken, vervalt daardoor. Het voordeel daarbij is dat het trottoir overal dezelfde dwarse helling kan aanhouden. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede.

Het is niet mogelijk om tijdelijk een fietskluis of fietstrommel te voorzien in de Riddersstraat. In de Hoogstraat zijn fietsnietjes beschikbaar. Normaliter is elke woning tijdens de werkzaamheden bereikbaar en meestal ook met de fiets aan de hand.

De bewoners van de Boomgaardstraat kunnen contact opnemen met de heer Vercruysse (0475 81 71 34) om een parkeerplaats te huren op het terrein van Sint-Maartensplein 3.

De dienst Mobiliteit van de Stad nam reeds contact met Interparking. Van zodra de exacte timing van de heraanleg gekend is, kunnen de concrete modaliteiten besproken worden met Interparking. Deze mogelijkheid wordt beslist opgenomen in de communicatie over de concrete werkzaamheden.

Van zodra de timing van de werkzaamheden gekend is, kan Openbaar Domein deze vraag stellen aan Proximus.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media