Heraanleg Jan Miraelstraat en Augustijnenrei

Alle informatie over de heraanleg van de Jan Miraelstraat en Augustijnenrei. Wil je reageren of heb je nog vragen of ideëen. Stel ons dan jouw vraag.

Heraanleg Jan Miraelstraat

Rijweg

 • in mozaïekkasseien
 • breedte:
  • 3,5 meter (tussen de Augustijnenrei en huisnummers 38/35)
  • 3 meter (tussen de huisnummers 38/35 en 48/43)
  • 4,5 meter (tussen huisnummer 48/43 en de Sint-Clarastraat om het tweerichtingsverkeer mogelijk te maken tussen de Sint-Clarastraat en de Schrijversstraat)
 • asverschuiving in de zone tussen de huisnummers 44/37 en 56/49 om het verkeer af te remmen
 • behoud huidige rijrichtingen
 • verbeteren oversteekbaarheid op de aansluiting Jan Miraelstraat met de Sint-Clarastraat door het voorzien van een uitritconstructie. Een uitritconstructie wordt gelijkvloers aangelegd met een verzonken boordsteen. De bestrating van het voetpad loopt door over de rijweg zodat de automobilist deze als ‘visuele grens’ ervaart.

Fietsers

 • rijden in beide richtingen op de rijweg
 • 16 fietsenstallingen: zijgevel Augustijnenrei 6, aan nummer 17 en 37 (er zijn meer fietsenstallingen voorzien in vergelijking met het eerste plan)

Voetpad

 • kant even huisnummers vanaf kruispunt Schrijversstraat tot Augustijnenrei:
  • een licht verhoogd voetpad met boordsteen dat geleidelijk afhelt
  • het voetpad wordt hierdoor duidelijk begrensd maar biedt ook de mogelijkheid om van het voetpad af te wijken bij obstakels (trappen). Deze boordsteen is ook gunstig voor de toegankelijkheid.
  • breedte: tussen 1 meter en 1,50 meter (bij obstakels - voorbeeld: trappen naar private woningen - versmalt het voetpad)
 • kant even huisnummers vanaf kruispunt Schrijversstraat tot Sint-Clarastraat:
  • een verhoogd voetpad
  • breedte: 1,2 meter
 • kant oneven huisnummers Jan Miraelstraat:
  • verhoogd voetpad
  • breedte: tussen 1 meter en 1,50 meter
 • in gezaagde geel-bruine graniet (Jan Miraelstraat)
 • hoogte boordsteen oneven kant is 7,5 cm en aan de even kant 7 cm

Parkeren

 • parkeerstrook aan de kant van de oneven huisnummers met parkeerplaatsen voor 13 wagens tussen de Augustijnenrei en de huisnummers 33 - 35
 • in kasseistenen (herbruik)
 • breedte 1,90 meter
 • de parkeerzones, waarbij rekening gehouden wordt met de garages aan de overzijde van de straat, worden afgebakend door middel van verkeersborden

Plantvakken

 • ter hoogte van de huisnummers 11, 39/41, 54/56 en 64 en een plantvak voor gevelgroen aan de zijgevel van Augustijnenrei 6
 • de plantvakken zijn ten opzichte van de rijweg verhoogd en ten opzichte van het voetpad zijn ze gelijkgronds
 • in de plantvakken worden kleine hoogstammige sierbomen aangeplant met een beperkte groeihoogte en groeibreedte. De plantvakken worden beplant met bodembedekkende vaste beplanting.
 • de plantvakken vergroenen de straat, dienen als buffer voor infiltratie van regenwater en werken verkeersremmend
 • Boomsoort: krentenboompje (Amelanchier arborea ‘Robin Hill’)
  Deze kleine boom valt op in alle seizoenen. In het voorjaar bloeit de boom met mooie roze bloemen. In de herfst is er een spectaculaire herfstverkleuring in gele en rode tinten. In de winter is de boom een blikvanger door zijn opvallende grijze bast.
 • Bodembedekkende vaste planten: geranium, aster, duizendknoop (Persicaria), duizendblad (Achillea)
 • Eventueel mogelijkheid tot meter/peterschap

Riolering en afwatering

 • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
 • de afwatering gebeurt door middel van een goot tussen de parkeerstrook en de rijweg

Heraanleg Augustijnenrei tussen nummer 3 en de Jan Miraelstraat

Heraanleg Augustijnenrei tussen nummer 3 en de Jan Miraelstraat

Rijweg

 • in kasseistenen (herbruik)
 • breedte: bestaande toestand
 • verbeteren oversteekbaarheid op de aansluiting Jan Miraelstraat met de Augustijnenrei door het voorzien van een uitritconstructie

Fietsers

 • rijden op de rijweg

Voetpad

 • kant woningen:
  • een verhoogd voetpad in platines (herbruik)
  • breedte: variërend van 1 meter tot 1,80 meter
  • heraanleg zoals in de bestaande toestand
 • kant rei:
  • heraanleg zoals in de bestaande toestand
  • gedeeltelijk gelijkgronds (Franse kasseien van herbruik - breedte: 90 cm – 1,10 meter
 • gedeeltelijk verhoogd (platines van herbruik – breedte:1 meter)

Riolering en afwatering

 • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
 • de afwatering gebeurt door middel van een goot tussen het voetpad en de rijweg

Plan heraanleg

Hier kunt u het plan bekijken.
Het plan ligt ook ter inzage in het Huis van de Bruggeling. Open: maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 17:00 uur, woensdag van 08:30 tot 20:00 uur, vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Wanneer gebeurt de heraanleg?

 • Nutsleidingen: van juni 2025 tot oktober 2025
 • Heraanleg: voorjaar 2026

Deze timing is onder voorbehoud.

Antwoorden op vragen en opmerkingen

Glasvezelnetwerk Proximus

Kunnen de kabels van Proximus ondergronds gebracht worden tijdens de heraanleg zodat de kabels en de zwarte bakjes de gevels niet meer ontsieren.
Dit werd aan Proximus gevraagd, maar hierop kreeg Openbaar Domein van Stad Brugge nog geen reactie.

Plaatsbeschrijving

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Een plaatsbeschrijving van uw woning is echter niet verplicht. Om eventuele schade aan te tonen, neemt u best regelmatig foto’s. Neem contact op met uw brandverzekering als uw woning beschadigd geraakt door de werkzaamheden. De makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

Fietsenstalling

Kan er een fietsenstalling voorzien worden ter hoogte van de Schrijversstraat?
Door de beperkte breedte van de rijweg is het plaatsen van een fietsenstalling op deze locatie niet mogelijk. De dichtste fietsenstalling situeert zich ter hoogte van nummer 37.

Fietsstraat

Kan de Jan Miraelstraat een fietsstraat worden?
Een groot deel van het centrum werd al fietszone, maar deze zal deze legislatuur niet meer uitgebreid worden. Legislatuur is de termijn waarvoor een stadsbestuur verkozen is, dus 2018 – 2024.

Aantal uitgereikte bewonersvignetten

Hoeveel bewonersvignetten werden er in de Jan Miraelstraat uitgereikt?
Er zijn 31 bewonersvignetten uitgereikt.

Verzakking rijweg aan nummer 55 in de Jan Miraelstraat

Kan deze verzakking hersteld worden?
Bij een plaatsbezoek werd vastgesteld dat er geen verzakkingen zijn die een gevaar kunnen betekenen voor de weggebruikers. Er zijn wel lichte glooiingen vast te stellen, maar die worden aangepakt tijdens de heraanleg.

Autoverkeer rijdt via Augustijnenrei door naar de Vlamingstraat

Ondanks het verbod rijden veel auto’s toch via de Augustijnenrei naar de Vlamingstraat. Dit moet beter aangeduid worden.
Er is al een verkeersbord C1 voorzien tegenaan de gevel. Er worden geen extra borden meer aangebracht.

Vlamingstraat: de voegen tussen de stenen van de rijweg zijn dieper dan de oppervlakte van de tegels.

De tussenafstand van de voegen wordt volgens de voorwaarden in het bestek tot maximum 1 cm toegelaten maar met afwijkingsmogelijkheden door de stenen. Stad Brugge stelt vast dat hier niet overal aan voldaan werd. Dit werd aangepakt voor de openstelling van de straat. Een heraanleg vond plaats ter hoogte van de Augustijnenrei (rijweg) en Howest (voetpad). Van de overige gebreken werd een procesverbaal opgesteld ten aanzien van de aannemer.

Kunnen de voegen op eenzelfde niveau liggen als de stenen zodat het comfort voor de fietsers beter is bij de heraanleg van de Jan Miraelstraat dan in de Vlamingstraat?
Er wordt bij de heraanleg van de Jan Miraelstraat op toegezien dat de voegen maximaal opgevuld worden. Na uitharding van het vernieuwde wegdek is er een bepaald hoogteverschil toegelaten tussen de bovenkant van de mortel en de rand van het kopvlak van de kasseien.

Nuttige info over riolering, huisnummers en waterdichte kelders

Van een gemengd naar een gescheiden rioleringsstelsel: afkoppeling op privaat domein

 • Er wordt een afkoppelingsdeskundige (Farys) aangesteld.
 • Die maakt per woning een afkoppelingsplan op.
 • De afkoppelingsdeskundige plant een afspraak met de eigenaar.
 • Nadat de eigenaar dit plan goedkeurt, laat Stad Brugge de afkoppelingswerkzaamheden op privéterrein uitvoeren. Deze ingrepen gebeuren op kosten van de Stad (bij een gesloten bebouwing). Als de aansluiting onder of door de woning moet aangelegd worden, dan komt de Stad daar niet in tussen (bij open of halfopen bebouwing).
 • Na de werkzaamheden volgt een keuring om te zien of het regen- en afvalwater correct werd aangesloten.
Waarom?
 • Nu ligt er in de straat een gemengd rioleringsstelsel dat het regen- en het afvalwater in één riool afvoert. Na de heraanleg is er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig in de straat met afzonderlijke buizen voor regen- en afvalwater.

Zo’n gescheiden stelsel voorkomt dat de afvalwaterriolering overstroomt bij hevige regenval. Op die manier verdunt het afvalwater niet te veel en kan het efficiënter gezuiverd worden.

Het belang van goed zichtbare huisnummers

Duidelijk leesbare huisnummers zijn uiterst belangrijk, ook in het donker of bij slecht weer. In geval van nood bijvoorbeeld moeten politie, brandweer en andere hulpdiensten uw woning snel kunnen vinden.

Hoe?
 • Arabische cijfers: bijvoorbeeld 6, 19, 73, 120 …
 • Zichtbaar vanaf de openbare weg
 • Bij voorkeur rechts naast de toegangsdeur
 • Staat het hoofdgebouw op meer dan 5 meter achter de rooilijn? Breng het nummer dan aan rechts naast de inrit, indien mogelijk op of naast de brievenbus.
 • Op een hoogte van minstens 1 en maximaal 2 meter
 • De cijfers en eventuele letters zijn minstens 5 centimeter hoog en contrasteren met de achtergrond
 • Geschilderde nummers: zwarte verf op een witte achtergrond afgebakend met een zwart kader
 • Meerdere woongelegenheden? Busnummers op de brievenbussen en op de deuren van de woongelegenheden
 • Meer info: 050 44 8000 - woningenbestand@brugge.be of ga naar de gemeentelijke verordening op de nummering van huizen en gebouwen

Waterdichte kelder

Een waterdichte kelder is even belangrijk als een waterdicht dak. In tegenstelling tot de oude, versleten riolering zal de nieuwe riolering waterdicht zijn en dus geen grondwater draineren of afwateren. Hierdoor verdwijnt de drainerende functie van de oude riolering en stijgt het grondwater ter hoogte van de woning. Daardoor kan het gebeuren dat een kelder, waar zich vroeger nooit problemen voordeden, toch nat wordt na de rioleringswerken. Inspecteer dus regelmatig of uw kelder nog waterdicht is en onderhoud of vernieuw deze indien nodig.

 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media