Toegankelijke informatie & communicatie

Stad Brugge werkt aan toegankelijke informatie en communicatie.

Stad Brugge maakt werk van ...

Klare taal

Duidelijke taal is voor iedereen belangrijk. Er is veel informatie van veel verschillende diensten. Het is belangrijk om dit goed na te kijken. We laten dit ook af en toe nalezen.

Beelden 

Beelden zijn soms duidelijker dan woorden. We zorgen voor beelden en pictogrammen. We gebruiken deze in onze communicatie. Voor blinde en slechtziende mensen zorgen we voor een beschrijving. Voor dove personen kan een vertaling in Vlaamse gebarentaal soms nodig zijn. Foto's tonen verschillende soorten mensen.

Mix digitaal en papier

We blijven kiezen voor een mix van digitaal (facebook, website, ...) en papier (brochure, brieven, Stadsmagazine, ...).

Toegankelijk online

Nieuwe websites en apps op de gsm zijn toegankelijk gemaakt. Als iets niet kan, staat er bij waarom dit niet kan. Extra aandacht gaat naar documenten in word of pdf.

Doelgroepen

Er is veel informatie. Soms teveel. We werken samen met doelgroeporganisaties. Zij kunnen de informatie ook mee doorgeven.

Informatie over toegankelijkheid

Veel mensen zoeken op voorhand informatie over toegankelijkheid. Denk maar aan het bezoeken van een evenement of het zoeken van een hotel. Bij Visit Bruges en bij de Musea is hier al informatie voorzien. We willen dit nog meer doen. Bij onze eigen evenementen zorgen we voor informatie. 

Pictogrammen toegankelijkheid

We gebruiken meer beelden en pictogrammen. We maken ook pictogrammen rond toegankelijkheid. Zo zie je makkelijk of een dienst of evenement voor jou toegankelijk is. Tekst en uitleg blijft hierbij natuurlijk ook belangrijk.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media