Toegankelijke openbare ruimte

Stad Brugge wil het openbaar domein comfortabel en bruikbaar maken voor iedereen. Bovendien moet iedereen zich vlot kunnen verplaatsen in onze stad. Hoe doen we dit? Stap voor stap!

Openbaar domein

Een toegankelijke openbaar domein verhoogt het comfort en de bruikbaarheid voor alle gebruikers. Het is echter niet haalbaar om alles tegelijk aan te pakken. Nieuwe projecten maken we wel direct toegankelijk.  En we verbeteren enkele belangrijke routes in de stad.

Toegankelijkheid in nieuwe projecten

We kijken nieuwe projecten na op toegankelijkheid.

Toegankelijke routes centrum

We verbeteren enkele belangrijke routes in het centrum. Kleine verbeteringen kunnen soms een groot verschil maken. Bijvoorbeeld voor de toegankelijke wandeling van toerisme. 

Bekijk de wandeling

Pleinen en terrassen

Pleinen zijn soms onoverzichtelijk. Er zijn veel obstakels zoals palen, terrassen, vuilnisbakken ...  In het ontwerp van nieuwe pleinen zorgen we voor structuur en voelbare lijnen. Terrassen worden afgebakend met bloembakken. De bloembakken kunnen door witte stokgebruikers gevoeld worden.

Oversteekplaatsen deelgemeenten

In de deelgemeenten brengen we de toegankelijkheid van de belangrijkste oversteekplaatsen in het centrum in kaart. Dit is belangrijk om naar winkels of diensten te gaan. Vaak is dit ook een gewestweg of grotere weg. We maken hier een lijst van op. Zo kan dit ook meegenomen worden bij toekomstige werken. Dit is bijvoorbeeld zo de oversteekplaats in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries.

Parken en speeltuinen

Nieuwe parken en speeltuinen maken we toegankelijk voor iedereen. We zorgen ook voor meer informatie. Stad Brugge werkte mee aan het project Onbeperkt Buiten XL. In Beisbroek kan je van september tot maart een elektrische rolstoel ontlenen.

Goed gebruik van het openbaar domein

‘Het belangrijkste obstakel is soms de burger zelf (fietsen, hagen, vuilniszakken op de stoep  …). Sensibiliseren is hierin heel belangrijk om de burgers ook mee te krijgen.’ Samen met dienst Preventie sensibiliseren we jaarlijks onze burgers rond één thema.

Signalisatie

Bewegwijzering en signalisatie op het openbaar domein is belangrijk om makkelijk je weg te vinden. Apps en digitale toepassingen zijn niet voor iedereen even handig. In een eerste actie zorgen we voor signalisatie van sanitair op veel bezochte locaties.

Prikkelarme plaatsen in de stad

In onze stad zijn heel wat plaatsen waar mensen met autisme of een andere vorm van neurodiversiteit een rustplaats kunnen vinden in onze soms drukke stad. We denken hierbij aan bibliotheken, kerken, leescafés, rustige parkjes … We maken werk van een kaartje met een overzicht.

Rolstoelgebruiker Openbaar Domein (c)Jandarthet

Mobiliteit

Het is soms een hele onderneming om op je bestemming te geraken. Zeker voor kinderen en jongeren, ouderen met een mobiliteitsbeperking en personen met een handicap.

Toegankelijke bushaltes

Stad Brugge wil minstens 50% van de haltes toegankelijk maken tegen 2030. In 2021 werd hiervoor het charter masterplan toegankelijk bushaltes ondertekend.

Parkeerbeleid en bereikbaarheid centrum

De bereikbaarheid van het centrum en handelskernen is voor veel mensen belangrijk. Voor personen met beperkte mobiliteit is dichtbij parkeren een belangrijke vraag. Dit naast toegankelijk busvervoer en toegankelijke fiets- en voetpaden. 

Personen met een handicap kunnen met de 'blauwe kaart' overal gratis parkeren. Enkel bij kortparkeren en kiss&ride is dit niet het geval. Hiernaast zijn er aangepaste parkeerplaatsen. We maken een overzicht en kijken waar er nieuwe plaatsen moeten bijkomen. Bekijk het overzicht van parkeerplaatsen voor personen met een beperking.

We zorgen voor informatie over overstapmogelijkheden en rustpunten in ons centrum. Wist je dat er vanaf 1 juli een nieuwe centrumshuttle rijdt? Die is gratis. Het busje heeft een oprijplaat voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens. De haltes worden ook aangekondigd. 

Deelsystemen en laadpalen

In een duurzame stad zijn ook deelsystemen en laadpalen toegankelijk voor iedereen. We gaan hierover in gesprek met aanbieders. We werken richtlijnen uit rond de toegankelijke installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media