BRIO: de Brugse diversiteitsraad

BRIO is een officieel adviesorgaan van Stad Brugge. De raad is samengesteld uit een groep mensen die zich vanuit een persoonlijk engagement en interesse willen inzetten voor diverse thema's binnen de lokale stedelijke realiteit. 'Gelijke kansen voor iedereen' en 'divers maakt sterk' staat hierbij voorop.
BRIO maakt bewust, adviseert en ondersteunt het beleid. De raad zet in op inspraak, participatie, toegankelijkheid, samenleven en besturen in diversiteit. Een positief, divers en verdraagzaam Brugge is het streefdoel. De diversiteitsdienst neemt het secretariaat van BRIO waar.

Activiteiten en thema's

BRIO organiseert jaarlijks drie grote bijeenkomsten. Daarnaast komen er regelmatig kleinere werkgroepen samen om acties uit te werken en te brainstormen rond allerhande thema's. Enkele afgelopen en toekomstige acties:

  • gelijke kansen voor iedereen bij het gebruik van openbare toiletten
  • campagne rond evenwichtig stemgedrag bij de verkiezingen
  • sensibiliserende campagnes rond diverse themadagen zoals Internationale Vrouwendag, dag tegen discriminatie, intrafamiliaal geweld,...

Heb je interesse om aan te sluiten bij BRIO? Neem contact op met de dienst Diversiteit via diversiteitsdienst@brugge.be

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media