Sociaal-Culturele Raad

De Sociaal-Culturele Raad vertegenwoordigt de verenigingen uit het (sociaal-)culturele veld en heeft een adviserende functie aan het stadsbestuur.

Tijdens de algemene vergadering van de Sociaal-Culturele Raad op 2 april 2019 werd een nieuw bureau samengesteld bestaande uit 24 leden. Dit nieuw bureau werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 29 april 2019. De raad heeft een adviserende functie aan het stadsbestuur. Het bureau van de Sociaal-Culturele Raad komt maandelijks samen.

De samenstelling van het huidige bureau vind je hier.

Organisaties, verenigingen of instellingen die nog geen lid zijn van de Sociaal-Culturele Raad kunnen zich altijd kandidaat stellen om lid te worden van de Algemene Vergadering van de Sociaal-Culturele Raad via een brief aan het secretariaat van de Sociaal-Culturele Raad (Burg 11, 8000 Brugge) of via mail naar cultuurcoach@brugge.be.

Rechts op deze pagina vindt u de verslagen van de voorbije zittingen van het bureau van de Sociaal-Culturele Raad en de statuten van de Sociaal-Culturele Raad.