Subsidie jeugdmuziekfestival

Als je een muziekfestival organiseert in Brugge, dan kun je hiervoor een subsidie krijgen.
Zo kun je rekenen op materiële ondersteuning (hekkens, podia,...) maar ook op heel wat centen. 

Voorwaarden

Lees het reglement daar vind je een volledige omschrijving van de voorwaarden.
Hieronder vatten we de belangrijkste voorwaarden samen:

 • Je organisatie is een Brugse vereniging of je bent een groep van min. 3 personen waarvan de helft van Brugge is en de helft meerderjarig.
 • Je programmeert minstens 4 acts en het evenement duurt minstens 4 uur per dag
 • Je sensibiliseert omtrent respect voor de buurt, schenken van alcohol, drugs...
 • Je serveert een divers aanbod aan niet-alcoholische dranken waarvan de verkoopprijs lager is dan die van alcoholische dranken
 • Je stuurt een bewonersbrief
 • Je voorziet security (professioneel of vrijwilligers)

Procedure

Aanvraag

Je dient 60 dagen vóór het jeugdmuziekfestival je aanvraag in.

Voorschot

Het College van burgemeester en schepenen bepaalt het geraamde subsidiebedrag op basis van de ingediende begroting.
50% van het geraamde subsidiebedrag wordt als voorschot uitbetaald binnen de 60 dagen na het indienen van het volledige aanvraagdossier.

Saldo

Binnen de 60 dagen na ontvangst van de nodige documenten en na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen wordt het saldo, berekend op basis van het financieel verslag en de ingediende geldige betalingsbewijzen en extra aandachtspunten, door overschrijving op je post- of bankrekening uitbetaald.

Indien blijkt dat het uitgekeerde voorschot meer bedraagt dan de toelage waar je recht op hebt, dan zal het stadsbestuur de subsidie deels terugvorderen.

Meebrengen

Vul het aanvraagformulier in

Bezorg ons 60 dagen voor aanvang van je event

 • toegangstickets aan de jeugddienst
 • Een gedetailleerde begroting (inclusief andere subsidies)
 • Kopie verzekeringspolis
 • Niet-stedelijke vergunningen (bijv. provinciale domeinen)
 • Aanvraag om toelage
  Onderteken dit formulier en stuur hem naar ons terug

 

Bij een buitenevenement vraag je volgende vergunningen aan

 

Zorg voor de nodige security

 

60 dagen na het evenement

 • Factuur Unisono
 • Werkingsverslag
 • Financieel verslag met alle bijhorende facturen en bewijsstukken extra aandachtspunten
 • Een kopie van je bewonersbrief (indien van toepassing)
 • Bewijs van security (goedkeuring politie of factuur firma
 • Alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het evenement
  (fotomateriaal promotie, sensibilisering, prijslijst drank)

Bedrag

Maximum 3.500 euro.

Contactinformatie