Subsidie jeugdmuziekfestival

Als je een muziekfestival organiseert in Brugge, dan kun je hiervoor een subsidie krijgen.
Zo kun je rekenen op materiële ondersteuning (hekkens, podia,...) maar ook op heel wat centen. 

Voorwaarden

Programma en duur:

Het jeugdmuziekfestival moet gemiddeld minstens 4 muziekgroepen en/of soloartiesten per dag programmeren en minstens 4 aaneensluitende uren duren. Dit omvat de tijd tussen de start van het eerste optreden (exclusief soundcheck) tot het einde van het laatste optreden.

Sensibiliseringsactie:

Je brengt een goed zichtbare sensibiliserende boodschap onder de aandacht van het publiek. Je herhaalt de boodschap regelmatig.
Door middel van voldoende duidelijk zichtbare affiches, een projectie, een informatiestand, … roep je de jongeren bij het verlaten van de fuif op tot respect voor de buurt (i.f.v. wildplassen, roepen, zwerfvuil, plaatsen van fietsen, het schenken van alcohol en het gebruik van illegale middelen e.d.).
Hiervoor kun je eigen affiche of sensibiliseringsmaterieel gebruiken en/of kun je gebruik maken van de voorgedrukte affiches die je kunt krijgen in de Jeugddienst.

Gebruik van alcohol en andere middelen:

Je voorziet een divers aanbod van niet-alcoholische dranken en de verkoopprijs is lager dan deze van alcoholische dranken.
Je communiceert duidelijk dat het bezit, gebruik en handel in illegale middelen verboden is en ziet daar ook op toe.

Bewonersbrief:

Je stelt minimaal een week voor het evenement via een bewonersbrief de inwoners van de plaats van het gebeuren, evenals de inwoners van de nabijgelegen straten, op de hoogte van de fuif.
Hierbij vermeld je minstens de contactgegevens van de verantwoordelijke, de plaats, de aard van de fuif, het concrete tijdstip, de duur en eventuele consequenties betreffende de bereikbaarheid van de woning.

Toezicht:

De organisator zorgt voor de duur van het festival voor voldoende toezicht en bewaking. Er moet niet alleen toezicht zijn in de zaal maar ook in de directe omgeving (i.f.v. wildplassen, roepen, zwerfvuil, plaatsen van fietsen, gebruik van en dealen van illegale middelen e.d.).
Dit kan via een interne ploeg vrijwilligers of via een externe erkende securityfirma. Het toezicht moet steeds door minimum 2 personen gebeuren.
De aard en de omvang van het toezicht moeten in redelijke verhouding staan tot de grootte en aard van de fuif.
Indien je niet werkt met een externe security-firma, dan moet je de namen van de vrijwillige personen die zullen instaan voor de bewaking minstens 30 dagen voor de aanvang van de fuif melden aan de Politie die dit ter goedkeuring voorlegt aan de Burgemeester. Vrijwilligers die de bewaking op zich nemen moeten herkenbare kledij dragen.

Procedure

Aanvraag

Je dient 60 dagen vóór het jeugdmuziekfestival je aanvraag in.

Voorschot

Het College van burgemeester en schepenen bepaalt het geraamde subsidiebedrag op basis van de ingediende begroting.
50% van het geraamde subsidiebedrag wordt als voorschot uitbetaald binnen de 60 dagen na het indienen van het volledige aanvraagdossier.

Saldo

Binnen de 60 dagen na ontvangst van de nodige documenten en na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen wordt het saldo, berekend op basis van het financieel verslag en de ingediende geldige betalingsbewijzen en extra aandachtspunten, door overschrijving op je post- of bankrekening uitbetaald.

Indien blijkt dat het uitgekeerde voorschot meer bedraagt dan de toelage waar je recht op hebt, dan zal het stadsbestuur de subsidie deels terugvorderen.

Meebrengen

Vooraf (60 dagen voor evenement):

aanvraagformulier

Achteraf (60 dagen na evenement):

 • een werkingsverslag
 • een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het jeugdmuziekfestival
 • bewijsmateriaal van de gerealiseerde extra aandachtspunten (geldige betalingsbewijzen of fotomateriaal)
 • aanvraag om toelage

Bedrag

Maximum 3.500 euro.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de ondersteuning van socio-culturele evenementen voor de jeugd

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 17:00
  • Morgen van 08:30 tot 17:00
  Alle openingsuren