Subsidie voor schrappen van de nummerplaat

Deze subsidie kun je momenteel niet aanvragen.
In het najaar verwachten we de resultaten van de evaluatie hierover.

In het kader van haar klimaatambities wil Stad Brugge de Bruggelingen belonen wanneer ze de eigen wagen inruilen voor duurzamere vervoersmodi.
Bruggelingen kunnen, binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, een mobiliteitsbudget krijgen wanneer ze hun nummerplaat laten schrappen.

Het mobiliteitsbudget bedraagt maximaal 500 euro en kan enkel gebruikt worden voor:

 • Aankoop (elektrische) fiets of speedpedelec bij een Brugse fietshandelaar (niet enkel detailhandel)
 • Ritten/credits/abonnementskosten bij erkende aanbieder fietsdelen

Voorwaarden

 • De subsidieaanvraag wordt ingediend door de natuurlijke persoon die de nummerplaat liet schrappen.
 • De aanvrager toont aan dat binnen het gezin op hetzelfde adres een Belgische nummerplaat werd geschrapt na 1 januari 2022. Het betreft een personenwagen voor particulier gebruik. De nummerplaat moet voor de schrapping minstens een jaar binnen hetzelfde gezin in gebruik geweest zijn.
 • De aanvrager verklaart dat er binnen de drie jaar na de schrappingsdatum in hetzelfde gezin geen andere nummerplaat wordt ingeschreven en geen bedrijfsvoertuig in de plaats in gebruik wordt genomen. Indien dit toch gebeurt, zal de subsidie teruggevorderd worden.
 • Alle aankopen dienen volledig geprefinancierd te worden door de aanvrager. Er worden geen voorschotten toegekend. De betalingsbewijzen geven duidelijk aan wat gekocht werd en voor welk bedrag.
 • Bij aankoop van (elektrische) (bak-)fietsen en speedpedelecs komen enkel de kosten van de fiets of speedpedelec zelf in aanmerking voor subsidiëring. Kosten zoals bestickering en onderhoud worden niet gesubsidieerd. De kosten van de aankoop moeten duidelijk te onderscheiden zijn op het betalingsbewijs van eventuele andere kosten. (Elektrische) (bak-)fietsen en speedpedelecs dienen gekocht te worden bij een Brugse fietshandelaar. Het adres van de verkoper staat op het betalingsbewijs.
 • Bij auto- of fietsdelen komen zowel de eenmalige of maandelijkse kosten voor aansluiting bij een erkende autodeelorganisatie of fietsdeelorganisatie in aanmerking. Ook de kosten voor het gebruik (te bewijzen via de maandelijkse facturatie) komen in aanmerking.
 • Bij aankoop van abonnementen op openbaar vervoer (NMBS of De Lijn) komen de verschillende abonnementsvormen in aanmerking (bijvoorbeeld Buzzypas, Omnipas …). Ook meerrittenkaarten (Rail Pass, tienrittenkaart …) komen in aanmerking.
 • Abonnementen (zowel openbaar vervoer als deelmobiliteit) staan steeds op naam van de aanvrager of een gezinslid. Een aanvrager kan voor meerdere gezinsleden een abonnement aanvragen.

Procedure

 1. Vraag de subsidie aan door het online formulier in te vullen.
  DIen de aanvraag maximaal 12 maanden na het schrappen van de nummerplaat in.
 2. Hou de nodige documenten digitaal bij de hand om ze op te laden.
  Het schrappingsbewijs DIV, bewijs eigenaarschap van de wagen …
 3. De aanvraag moet de vereiste handtekeningen en betalingsbewijzen bevatten
 4. Dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag.
  Indien nodig worden bijkomende bewijsstukken opgevraagd.
 5. Om de twee maanden worden de aanvragen gebundeld en voorgelegd aan het college. De beslissing wordt schriftelijk aan je meegedeeld. Dit uiterlijk 30 dagen na de beslissing.
 6. De subsidie wordt via overschrijving uitbetaald.

Bedrag

De subsidie bedraagt de som van de reële kost(en) van de genoemde vervoersmodi met een maximum van 500 euro. De aanvrager heeft recht op maximaal 1 subsidie per geschrapte nummerplaat.

Contactinformatie