Toelage voor sport- en ontspanningsevenementen

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Aanvraag betoelaging van sport- en ontspanningsevenementen

Algemene informatie

 • U dient deze aanvraag voor het bekomen van een toelage minstens één maand voorafgaand aan het evenement in.
 • U dient uw verantwoordingsdossier uiterlijk 1 april volgend op het jaar waarin het evenement plaats heeft in. Cfr. het subsidiereglement moeten volgende zaken aanwezig zijn hierbij:
  1. Overzicht kosten met bewijsstukken
  2. Overzicht ontvangsten
  3. Overzicht communicatie omtrent het evenement met bewijsstukken
 • Verantwoordingsdossiers m.b.t. evenementen worden vanaf mei volgend op het jaar waarin het evenement plaatst heeft verwerkt en uitbetaald.

Gegevens organisator

Adres vereniging

Vertegenwoordigd door:

Informatie evenement

Type deelnemers *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.