Veelgestelde vragen over parkeren in Brugge

Hieronder vind je een lijst met veelgestelde vragen, ingedeeld volgens thema.

 1. Bewoners binnenstad
 2. Bewoners deelgemeenten
 3. Digitale parkeervergunning bewoners
 4. Bezoekers binnenstad
 5. Werknemers binnenstad
 6. Parkeerregeling werknemers blauwe zone deelgemeenten
 7. Cursisten volwassenonderwijs binnenstad
 8. Tips gebruik parkeerautomaten
 9. Parkeerwinkel in Huis van de Bruggeling
 10. Parkeerregeling extra

1. Parkeerregeling bewoners binnenstad

Welke is de parkeerregeling voor de bewoners in de binnenstad?

In de volledige binnenstad geldt betalend parkeren met vrijstelling voor bewoners die gedomicilieerd zijn in de binnenstad.

Deze bewoners kunnen er op reglementaire parkeerplaatsen in de binnenstad, met uitzondering van de poort- en hoofdwinkelstraten, onbeperkt in de tijd en gratis parkeren (enkel voor een parkeervergunning voor een derde of vierde wagen moet betaald worden).

De betalende zone in de volledige binnenstad geldt elke dag van 9.00 tot 20.00 uur.

Op deze kaart kun je het parkeerplan met de zone binnenstad raadplegen, alsook een lijst met alle straten die tot de betalende zone binnenstad behoren.

Hoe kunnen bewoners gratis en onbeperkt parkeren in de binnenstad?

Bewoners die gedomicilieerd zijn in de binnenstad kunnen twee gratis digitale parkeervergunningen aanvragen. Voor het derde en vierde vignet moet jaarlijks 150 euro betaald worden.

Vraag je digitale parkeervergunning bewoners aan.

Kunnen de bewoners binnenstad met meer dan één wagen onbeperkt parkeren in binnenstad?

Ja, dit kan. In de binnenstad zijn de eerste twee parkeervergunningen gratis. Een derde en vierde parkeervergunning kost 150 euro per jaar en is geldig voor een ondeelbare periode van één jaar vanaf datum uitreiking. Er kunnen maximaal vier parkeervergunningen per wooneenheid aangevraagd worden. 

Kan ik als bewoner van de binnenstad mijn bezoekers voordelig laten parkeren?

Dit kan. Als bewoner kun je daarvoor bezoekerscodes kopen aan 1 euro voor vier uur parkeertijd of 0,25 euro voor 1 uur parkeertijd.

Vraag je bezoekerscodes aan

Per jaar kan je maximaal 360 uur kopen. Per aankoop is een aankoop van minimaal 10 bezoekerscodes verplicht (minimale aankoopprijs van € 2,5 en maximale aankoopprijs van € 90). 

Als het bezoek komt, dan kun je de parkeertijd activeren door een sms naar 4411 te sturen met de aangekochte unieke code en de nummerplaat van de bezoeker. Deze sms kan via de gsm van de bewoner of van de bezoeker worden verstuurd. Een tweede mogelijkheid is om de code te activeren via de app van 4411.

Bezoekers kunnen met deze bezoekerscode van 9.00 tot 20.00 uur parkeren en dit elke dag van de week. Per geactiveerde code kan er één of vier uur geparkeerd worden. Deze codes kunnen ook aansluitend gebruikt worden, bijvoorbeeld voor een periode van acht uur, maar kunnen niet opgesplitst worden in verschillende kortere periodes van bijvoorbeeld een half uur. Als je één code activeert, is het altijd voor één of vier uur parkeertijd.

Deze codes kunnen enkel aangekocht worden door bewoners en niet door organisaties en verenigingen in de binnenstad.

Bezoekers van bewoners kunnen ook gebruik maken van de andere parkeermogelijkheden zoals de randparkings, de ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen. Wil je bezoeker kort parkeren, dan kan dit via het tarief kortparkeren (10 cent voor maximum half uur). Tussen 20.00 en 9.00 uur parkeren de bezoekers bovengronds gratis.
Meer info hierover bij item Parkeren bezoekers binnenstad

Kunnen bewoners in de winkel- en poortstraten parkeren?

In deze straten wordt er bewust geopteerd om voldoende rotatie mogelijk te houden voor het cliënteel van de handelaars. Bewoners, zorgverstrekkers en autodelen kunnen er parkeren, weliswaar betalend. Ze zijn er niet vrijgesteld van het betalend parkeren.

Het gaat om de assen:
Langestraat, Hoogstraat, Mallebergplaats, Philipstockstraat, Vlamingstraat, Gentpoortstraat, Katelijnestraat, Mariastraat, Sint-Jakobsstraat, Ezelstraat, Smedenstraat, Zuidzandstraat, Steenstraat. In de Noordzandstraat en Geldmuntstraat zijn er geen betalende parkeerplaatsen. Deze straten zijn aangeduid op deze kaart.

Kan ik als niet gedomicilieerde bewoner binnenstad (student, tweede verblijver, …) een digitale parkeervergunning aanvragen?

Neen, enkel bewoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een bewonerszone kunnen een parkeervergunning aanvragen voor de zone waarin ze wonen.


2. Parkeerregeling bewoners deelgemeenten

Waarom is er blauwe zone in de deelgemeenten?

Door het invoeren van betalend parkeren in de binnenstad, kan de parkeerdruk zich verschuiven naar de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad. Om te vermijden dat bezoekers daar een hele dag hun wagen komen parkeren, wordt er een blauwe zone ingevoerd met vrijstelling voor de bewoners die in deze zone wonen.
In deze blauwe zone kunnen bezoekers elke dag van de week, van 9.00 tot 18.00 uur, maximaal vier uur gratis parkeren mits correct gebruik blauwe parkeerschijf.

Kunnen de bewoners in de blauwe zone deelgemeenten met meer dan één wagen onbeperkt parkeren hun zone?

Ja, dit kan. Ook in de blauwe zone deelgemeenten is de eerste en tweede parkeervergunning gratis. Een derde en vierde parkeervergunning kost, net zoals in de binnenstad, 150 euro per jaar. Er kunnen maximaal vier parkeervergunningen aangevraagd worden in de Parkeerwinkel.

Geldt de blauwe zone in alle gemeenten?

Nee, enkel in afgebakende zones in Sint-Michiels, Sint-Andries, Assebroek, Sint-Kruis en Sint-Jozef. Christus-Koning is volledig blauwe zone. De straten in deze blauwe zones liggen op maximaal een vijftal minuten wandelen van de ring van Brugge.

Opgelet!
Ook in de omgeving van AZ Sint-Lucas en in de strandwijk van Zeebrugge (van 1 juni tot 30 september) geldt er een afzonderlijke blauwe zone reglementering.

Hoe kan ik weten of mijn straat in de blauwe zone ligt of niet?

Hier vind je een gedetailleerd stadsplan met overzicht van de straten die in de nieuwe blauwe zone liggen.

De zone in Zeebrugge vind je hier terug: strandwijk .

Wat is de regeling blauwe zone op enkele gemeentepleinen in de deelgemeenten?

In Assebroek (Gaston Roelandtsplein), Sint-Kruis (de omgeving kerk Moerkerkse Steenweg ) en in Sint-Michiels (in de Rijselstraat van de Dorpsstraat tot aan de Wittemolenstraat) geldt er al een blauwe zone.

In deze blauwe zone mag van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal twee uur geparkeerd worden mits correct gebruik van de blauwe parkeerschijf.

Hoe kunnen bewoners gratis en onbeperkt parkeren in de nieuwe blauwe zone in de deelgemeenten?

Bewoners die gedomicilieerd zijn in de blauwe zone in hun deelgemeente kunnen een parkeervergunning aanvragen om gratis en onbeperkt te parkeren.

Vraag je parkeervergunning aan.

Een voorbeeld. Ik ben bewoner in de blauwe zone Sint-Kruis. Kan ik met mijn parkeervergunning ook gratis en onbeperkt parkeren in de blauwe zone Sint-Michiels?

Nee, dit kan niet. Je kunt dit enkel in je eigen blauwe zone Sint-Kruis.

Wil je parkeren in de blauwe zone Sint-Michiels, dan val je onder de daar geldende regeling blauwe zone. Dit betekent dat je er mits correct gebruik met je blauwe parkeerschijf maximaal vier uur kunt parkeren.

Hoe gebruik ik mijn blauwe parkeerschijf?

In het venster van de blauwe parkeerschijf duid je het moment van aankomst aan. Daarbij dien je de pijl van de parkeerschijf te plaatsen op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.

De indeling op de schijf gebeurt in tijdsperiodes van een half uur. Kom je dus om 10.05 uur aan, dan schuif je de pijl op 10.30 uur. In de nieuwe blauwe zone deelgemeenten mag je maximaal vier uur gratis parkeren. In dit geval mag je er parkeren tot 14.30 uur.

Kan ik als niet gedomicilieerde bewoner deelgemeente (student, tweede verblijver, …) een digitale parkeervergunning aanvragen?

Neen, enkel bewoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een bewonerszone kunnen een parkeervergunning aanvragen voor de zone waarin ze wonen. 


3. Digitale parkeervergunning bewoners

Moet ik als bewoner mijn parkeervergunning in de wagen leggen?

Nee, dit kan/hoeft niet. De parkeervergunning is digitaal. Dit betekent dat je nummerplaat geregistreerd is. 

Hoe wordt de digitale parkeervergunning gecontroleerd?

De nummerplaten van de voertuigen worden gescand. Tijdens de controles krijgen de parkeerwachters automatisch een signaal dat er een digitale parkeervergunning gekoppeld is aan je nummerplaat waardoor je vrijgesteld bent van betalend parkeren. 

Kunnen de bewoners binnenstad met meer dan één wagen onbeperkt parkeren in binnenstad?

Ja, dit kan. In de binnenstad zijn de eerste twee parkeervergunningen gratis. Een derde en vierde parkeervergunning kost 150 euro per jaar en is geldig voor een ondeelbare periode van één jaar vanaf datum uitreiking. Er kunnen maximaal vier parkeervergunningen per wooneenheid aangevraagd worden. 

Kunnen de bewoners in de blauwe zone deelgemeenten met meer dan één wagen onbeperkt parkeren hun zone?

Ja, dit kan. Ook in de blauwe zone deelgemeenten is de eerste en tweede parkeervergunning gratis. Een derde en vierde parkeervergunning kost, net zoals in de binnenstad, 150 euro per jaar. Er kunnen maximaal vier parkeervergunningen aangevraagd worden in de Parkeerwinkel.

Hoe kan ik als bewoner binnenstad of deelgemeente een parkeervergunning aanvragen? 

Bewoners kunnen hun parkeervergunning online aanvragen of in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. De Parkeerwinkel zal bij elke nieuwe parkeervergunning een ontvangstbewijs met de nodige duiding meegeven of opsturen. 

Je brengt mee: identiteitskaart (voor bewijs domicilie), het inschrijvingsbewijs van het voertuig (waarop je nummerplaat vermeld staat, indien dit uit twee delen bestaat, moet je deel 1 meebrengen) en de nodige documenten indien bedrijfs- of leasewagen. Bij online-aanvraag heb je een eID kaartlezer nodig; de documenten bedrijfs- of leasewagen kun je dan digitaal meesturen.

Kan ik een parkeervergunning krijgen voor mijn firmawagen?

Ja, dit kan.
Indien het een firmawagen betreft, moet je een attest laten invullen door je werkgever, die hiermee bevestigt dat je permanent over de bedrijfswagen beschikt. Voor een lease-wagen moet je een kopie meebrengen van de overeenkomst tussen de leasingmaatschappij en de leasingnemer. Indien de wagen ingeschreven staat op een andere persoon moet je een attest hebben van de verzekeringsfirma dat aantoont dat je hoofdbestuurder bent van de wagen.

Kan ik een nummerplaat wijzigen (nieuwe auto of vervangwagen)?

Ja, dit kan.
Indien je over een nieuwe nummerplaat beschikt of tijdelijk beschikt over een vervangwagen, moet dit doorgegeven worden aan de Parkeerwinkel via het e-loket of aan de balie in het huis van de Bruggeling. Breng hiervoor naast de nummerplaat ook de originele documenten van de vervangwagen mee. Voor de duur van de vervangwagen wordt de actieve bewonersvergunning aangepast naar deze andere nummerplaat. Uiteraard moet, wanneer je opnieuw over je eigen voertuig beschikt, dit ook doorgegeven worden aan de parkeerwinkel. 

Moet ik mijn parkeervergunning zelf jaarlijks vernieuwen?

Nee, de eerste twee digitale parkeervergunningen zijn voor onbepaalde duur.

Een derde en vierde digitale parkeervergunning voor bewoners is geldig voor één jaar vanaf de datum van uitreiking en moet jaarlijks vernieuwd worden. Dit kan digitaal of via de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Minimum één maand voor het vervallen van de digitale parkeervergunning krijgt de bewoner een bericht vanuit de Parkeerwinkel met de vraag of de digitale vergunning al dan niet verder tegen betaling (150 euro) moet worden verlengd.

Indien je beschikt over een andere nummerplaat, kun je dit ook digitaal aanpassen via het e-loket. Enkel bij adreswijziging blijft de registratie in de Parkeerwinkel verplicht.

Hoe lang is mijn nieuwe digitale parkeervergunning geldig?

De eerste twee digitale parkeervergunningen zijn voor onbepaalde duur.
Een derde en vierde digitale parkeervergunning is geldig voor één jaar vanaf de datum van uitreiking en moet jaarlijks vernieuwd worden.

Wat moet ik doen als ik verhuis naar de binnenstad of blauwe zone deelgemeenten?

Van zodra je je aanvraag tot domiciliëring gedaan hebt bij de dienst Bevolking, kun je aan de Parkeerwinkel een voorlopige parkeervergunning aanvragen. Deze voorlopige vergunning is maximaal drie maanden geldig.

Van zodra de wijkagent langs gekomen is en je identiteitskaart aangepast is, kun je een permanente parkeervergunning aanvragen.

Kan ik een parkeervergunning aanvragen voor het tweede verblijf dat ik in Brugge heb?

Dit kan niet. De parkeervergunning kan enkel aangevraagd worden als je er gedomicilieerd bent.


4. Parkeerregeling bezoekers binnenstad

Wat zijn de parkeermogelijkheden om de binnenstad te bezoeken?

Bezoekers maken bij voorkeur gebruik van de randparkings of van de park & rides. Daar kan gratis en onbeperkt geparkeerd worden.
Een tweede voordelige optie is P Station waar een hele dag parkeren slechts 6,1 euro kost, inclusief een busrit binnenstad heen en terug.
Ten derde zijn er in de binnenstad ook ondergrondse publieke parkings waar je goedkoper parkeert dan bovengronds.

Welke randparkings kunnen we gebruiken?

Randparkings liggen op wandelafstand van de binnenstad, je kunt er gratis en onbeperkt parkeren.

 1. Sint-Michiels (Magdalenastraat - 100 parkeerplaatsen)
 2. Sint-Andries (Bevrijdingslaan - 170 parkeerplaatsen)
 3. Sint-Jozef (Lodewijk Coiseaukaai -75 parkeerplaatsen).

Welke park & rides kunnen we gebruiken?

Bij de park & rides kun je ook gratis en onbeperkt parkeren en heb je de mogelijkheid om het openbaar vervoer te nemen tot aan de binnenstad. Werknemers binnenstad kunnen er ook fietskluizen huren.
                         
Je vindt park & rides in Sint-Pieters (Waggelwaterstraat - 183 parkeerplaatsen), in Steenbrugge (Baron Ruzettelaan - 185 parkeerplaatsen), in Sint-Kruis (Boogschutterslaan - 100 parkeerplaatsen) en in Sint-Andries (Jan Breydelstadion - 100 parkeerplaatsen).

Waar zijn de publieke parkings en welke tarieven hebben ze?

Brugge heeft zes ondergrondse publieke parkings (Centrum-Zand, Biekorf, Pandreitje, Katelijne, Zilverpand en Langestraat) en twee bovengrondse publieke parkings (P Station en de Oesterparking). De tarieven vind je hierna.

 

Deze publieke parkings hebben een capaciteit voor 4.340 wagens. Aan het Station kant St-Michiels heb je daarnaast ook de B-Parking met 475 parkeerplaatsen, eigendom van NMBS; deze parking is vooral gericht op de treinreizigers. 
Samen met de milieuvriendelijke vervoersmodi van fiets en openbaar vervoer en de randparkings/ park & ride vormen ze onderdeel van de alternatieven voor de nieuwe parkeerregeling in de binnenstad. Op zich bieden de 4.000 plaatsen aan de dag- en verblijfsbezoeker al heel wat (goedkope) mogelijkheden om vlot, veilig en zonder risico op overtreding een parkeerplaats in of in de onmiddellijke nabijheid van de Brugse binnenstad te vinden. 
Ondergronds parkeren is merkelijk goedkoper dan bovengronds.

Kan ik bovengronds parkeren in de binnenstad en hoeveel kost dit?

Dit kan. De volledige binnenstad is één betalende zone waar er elke dag (dus ook zon- en feestdagen) betaald wordt om te parkeren. Je kunt er maximum vier uur parkeren en betaalt 2,50 euro voor het eerste uur en voor de volgende uren 3,50, 4,50 en 5,50 euro, met een maximum van 16 euro.

Je start met een minimum van 10 cent en kiest zelf voor welk bedrag je wenst te parkeren; de parkeerduur verhoogt per inworp van 10 cent.

Je kunt in de parkeerautomaat cash of met de bank- of kredietkaart betalen. Je kunt ook via sms naar 4411 of via app betalen. Belangrijk hierbij is dat je naast je nummerplaat ook altijd het nummer van de parkeerautomaat ingeeft. Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro (0,15 euro per verzonden/ontvangen bericht), via de app betaal je per sessie 0,35 euro aan transactiekosten. 

Procedure sms-parkeren. Dit is de werkwijze:

 • Bij je aankomst stuur je een sms naar 4411 met het nummer van de automaat, een spatie, je kentekennummer (zonder spaties).
  Vanaf deze sms start je parkeertijd.
 • Wanneer je vroeger dan 4 uur na de sms je parkeerplaats in het centrum verlaat, stuur je een sms met de letter “q”. Deze zet de parkeertijd stop.
 • Indien je geen “q” stuurt, worden er 4 uur parkeertijd aangerekend.
 • Na het versturen krijg je een ontvangstbevestiging van de opgestarte parkeersessie. Indien je in het verleden de bevestigingsberichten uitgeschakeld hebt, krijg je deze uiteraard niet.

Wat is het avondtarief?

Het avondtarief laat je toe om ondergronds te parkeren in de publieke parkings van Interparking (Centrum-Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand) en dit voor 3 euro vanaf 18.00 tot 7.00 uur, elke dag van de week.

Het avondtarief geldt niet in P Langestraat (Alfapark) en P Station. In P Station kun je een hele dag parkeren voor 6,1 euro inclusief een busrit binnenstad heen en terug.

Vanaf wanneer kan er ’s avonds bovengronds gratis geparkeerd worden?

Dit kan vanaf 20.00 tot 9.00 uur. 

Kunnen we ook kortparkeren in Brugge?

Zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten zijn er parkeerplaatsen die exclusief voorbehouden zijn voor kortparkeren. Een volledig overzicht vind je terug via https://www.brugge.be/shop-go. Het parkeren op deze parkeerplaatsen is gratis, maar beperkt tot 30 minuten. De controle gebeurt aan de hand van een sensor die in het parkeervak zit.

Op alle andere parkeerplaatsen in de binnenstad kan er ook gekozen worden voor het kortparkeertarief. Voor 0,10 euro kun je dan maximaal 30 minuten parkeren.


5. Parkeerregeling werknemers binnenstad

Wat zijn de parkeermogelijkheden om als werknemer in de binnenstad te parkeren?

Werknemers maken bij voorkeur gebruik van de randparkings of van de park & rides. Daar kan gratis en onbeperkt geparkeerd worden.
Een tweede voordelige optie is P Station waar een hele dag parkeren 6,1 euro kost, inclusief een busrit binnenstad heen en terug.
Ten derde zijn er in de binnenstad ook ondergrondse publieke parkings waar je goedkoper parkeert dan bovengronds en waar er voor werknemers ook werknemersabonnementen beschikbaar zijn.

Kan ik als werknemer binnenstad een werknemersabonnement nemen in de publieke parkings

Werknemers binnenstad kunnen een werknemersabonnement aanschaffen in de publieke parkings en dit naargelang van de beschikbaarheid:
Parking Station: 20 euro per maand (7/7, 24u/24u)
Parking Centrum-Zand, Pandreitje, Katelijne, Zilverpand: 50 euro per maand (7/7, 24u/24u).
Parking Langestraat: 50 euro per maand (ma-vrij, 7.00-19.00 uur).

Indien er geen plaats meer zou zijn in de parking van jouw keuze, dan kun je jouw naam op een wachtlijst laten plaatsen. Naast P Station is de grootste beschikbaarheid aan werknemersabonnementen in P Centrum-Zand.

Waarom staat parking Biekorf niet vermeld bij de mogelijke parkings werknemersabonnementen?

Er is nu al een lange wachtlijst.

Waar kan ik als werknemer binnenstad een werknemersabonnement aanschaffen?

Dit kan bij Interparking (www.interparking.be) voor de P Station, Centrum-Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand of bij Alfapark voor de P Langestraat (www.alfapark.be).

Je brengt mee: identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het voertuig (waarop je nummerplaat vermeld staat), attest tewerkstelling binnenstad.

Het attest tewerkstelling binnenstad is een verklaring van jouw werkgever dat je werknemer bent van een in de Brugse binnenstad gevestigde firma. Dit formulier kun je hier downloaden

Kan ik als werknemer binnenstad met een speciaal dagtarief parkeren?

Er is een speciaal tarief voor werknemers binnenstad, 3 euro per dag, van 9.00-20.00 uur en dit elke dag van de week.
Dit tarief is geldig voor werknemers of zelfstandigen van wie de werkplek, de onderneming of de handelszaak in de binnenstad is gelegen. Dit tarief is niet geldig in de hoofdwinkel- en poortstraten.

Wens je hiervan gebruik te maken, dan dien je jaarlijks je nummerplaat te laten registreren online via het e-loket (aanmelding via eID en kaartlezer of itsme) of in de Parkeerwinkel.

Je brengt mee: identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het voertuig (waarop je nummerplaat vermeld staat, indien het kentekenbewijs uit twee delen bestaat, moet je deel 1 meebrengen), attest tewerkstelling binnenstad.

Kan ik als zelfstandige werknemer binnenstad met een speciaal dagtarief parkeren?

Jawel, het speciaal tarief voor werknemers binnenstad, 3 euro per dag, 9.00-20.00 uur, alle dagen van de week, geldt ook voor zelfstandigen die tewerkgesteld zijn in de binnenstad. Hier meer info over de modaliteiten.

Hoe kan ik een attest tewerkstelling binnenstad aanvragen?

Download het attest hier.

Hoe kan ik met het werknemerstarief betalen aan de automaat of via de app/sms?

Als je van dit tarief wilt genieten, dan geef je je nummerplaat in in de parkeerautomaat en kies je het scherm werknemersparkeren (dit kan enkel als je op voorhand geregistreerd bent in de Parkeerwinkel).

Je betaalt 3 euro en je kunt de volledige dag bovengronds parkeren op de voorziene betalende parkeerplaatsen.

Sinds 1 februari 2023 kan je dit goedkopere tarief ook activeren via sms of app. Beschik je nu al over een werktarief, dan moet je je wel eerst nog opnieuw registeren. Dit kan in de Parkeerwinkel of via het e-loket. Je abonnement is vastgekoppeld aan je nummerplaat die door 4411 automatisch wordt gevalideerd bij het starten van een parkeersessie. Het juiste tarief wordt automatisch in rekening gebracht zonder dat je extra handelingen moet verrichten. Wandelen naar de parkeerautomaat is dus ook niet langer nodig. Je ontvangt een maandelijkse afrekening van je factuur, dus je hoeft niet dagelijks te betalen. 

Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro (0,15 euro per verzonden/ontvangen bericht), via de app betaal je per sessie 0,35 euro aan transactiekosten.

Kan ik als werknemer een fietskluis huren op de randparkings en park & rides?

Ja, dit kan op alle randparkings en park & rides met uitzondering park & ride Jan Breydel. Meer details en online aanvraag via https://www.brugge.be/fietskluizen-op-randparking-huren

Kan ik als aannemer van wegenwerken, bouwwerken of andere werkzaamheden een vergunning aanvragen om te parkeren in de binnenstad?

Dit kan. Je vraagt dit op voorhand aan bij de dienst verkeersbelemmeringen van de Politie. Zij onderzoeken de aanvraag en kunnen al dan niet toelating geven. De kaart moet altijd zichtbaar achter de voorruit in het voertuig liggen.

Meer info over het tariefreglement gebruik openbaar domein kun je terugvinden op de website van de dienst verkeersbelemmeringen van de lokale politie: https://www.politiebrugge.be/aanvraag-parkeerverbod

Is er een parkeerregeling voor zorgverstrekkers in de binnenstad?

Ja, er is een parkeerregeling voor voertuigen instellingen personen met een handicap, voor voertuigen thuiszorg en verpleging in georganiseerd verband en voor voertuigen individuele zorgverstrekkers.

De specifieke modaliteiten van de parkeerregeling lees je op deze website.


6. Parkeerregeling werknemers blauwe zone deelgemeenten

Kunnen werkenden in blauwe zone deelgemeenten onbeperkt parkeren?

Alle werkenden en werkgevers kunnen onbeperkt parkeren in de blauwe zone deelgemeente waar het bedrijf gevestigd is, mits een aanvraag van een digitale parkeervergunning.

Wens je hiervan gebruik te maken, dan dien je jaarlijks je nummerplaat te laten registreren in de Parkeerwinkel of online via het e-loket.

Je brengt mee: identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het voertuig (waarop je nummerplaat vermeld staat), attest tewerkstelling blauwe zone met bewijs adres firma gelegen in de desbetreffende blauwe zone.

Een voorbeeld; als het bedrijf gevestigd is in de blauwe zone deelgemeente Sint-Kruis, dan kan de werkende of werkgever in de blauwe zone deelgemeente Sint-Kruis onbeperkt parkeren. Hij/zij kan dit niet in andere blauwe zones deelgemeenten en binnenstad.

Alle werkenden in de blauwe zone deelgemeenten vallen met andere woorden niet onder de daar geldende parkeerduurbeperkingen van de blauwe zone (max 4 uur parkeren).

Opgelet de vrijstelling voor werkenden en werkgevers is niet geldig in de reeds bestaande blauwe zone St-Lucas (Assebroek) en in de bestaande blauwe zone gemeentepleinen.

Kunnen werkenden in binnenstad onbeperkt parkeren in blauwe zone deelgemeenten?

Dit kan niet. De werkenden die werken in een bedrijf dat in de binnenstad is gevestigd, vallen onder de reglementering die in de binnenstad geldt; ze kunnen aan een voordeeltarief aan 3 euro/dag bovengronds parkeren in de binnenstad.

De werkenden binnenstad kunnen niet onbeperkt parkeren in de blauwe zone deelgemeenten. Dit zou een ontoelaatbare druk geven op de aanwezige parkeerplaatsen, waardoor de bewoners van deze deelgemeenten geen parkeerplaatsen meer zouden vinden.

Moeten werkenden in blauwe zone deelgemeenten betalen om er onbeperkt te kunnen parkeren

Nee. Er is geen betalend parkeren in de deelgemeenten; niet voor bezoekers en ook niet voor de werkenden van deze zone.
Bezoekers vallen onder de geldende blauwe zone regeling (max. 4 uur parkeren tussen 9u en 18u elke dag van de week).

Kan ik bvb. als parttime medewerker in de blauwe zone deelgemeente 7 dagen op 7 onbeperkt parkeren?

Ja. De vrijstelling van het gebruik van de blauwe schijf voor werkenden in de blauwe zone geldt 7 dagen op 7, onafhankelijk het arbeidsregime van de werknemer.

Hoe kan ik als werkende in de blauwe zone deelgemeente deze vrijstelling aanvragen?

Als werkende kan je één vrijstelling aanvragen.
Deze vrijstelling geldt voor één jaar (datum registratie + 12 maanden) en kan verlengd worden door een nieuwe registratie bij de Parkeerwinkel.

Vraag hier je vrijstelling aan.7. Parkeerregeling cursisten volwassenonderwijs binnenstad

Wat zijn de parkeermogelijkheden om als cursist volwassenenonderwijs in de binnenstad te parkeren?

Cursisten maken bij voorkeur gebruik van de randparkings of van de park & rides. Daar kan gratis en onbeperkt geparkeerd worden.
Een tweede voordelige optie is Parking Station waar een hele dag parkeren 6,1 euro kost, inclusief een busrit binnenstad heen en terug. Als derde zijn er in de binnenstad ook ondergrondse publieke parkings waar je goedkoper parkeert dan bovengronds.

Kan ik als cursist volwassenenonderwijs aan een voordeeltarief parkeren tijdens het volgen van een cursus in de binnenstad?

Dit kan. Je kunt voor een forfait van 5 euro per dag op de betalende parkeerplaatsen parkeren, dit op de dag dat de cursus plaatsvindt. Het cursistentarief is niet geldig in de hoofdwinkel- en poortstraten.

Hoe kan ik dit cursistentarief aanvragen?

Vraag hier je cursistentarief aan.

Hoe kan ik met het cursistentarief aan de automaat of via de app/sms betalen?

Op de dagen dat je cursus volgt, kun je aan de automaat met jouw nummerplaat het cursistentarief van 5 euro kiezen. Wens je op een ander moment naar bijvoorbeeld de zaterdagmarkt te gaan en maximaal twee uur bovengronds te parkeren, dan betaal je het geldende tarief bovengronds parkeren.

Sinds 1 februari 2023 kan je dit goedkopere tarief ook activeren via sms of app. Beschik je nu al over een cursistentarief, dan moet je je wel eerst nog opnieuw registeren. Dit kan in de Parkeerwinkel of via het e-loket. Je abonnement is vastgekoppeld aan je nummerplaat die door 4411 automatisch wordt gevalideerd bij het starten van een parkeersessie. Het juiste tarief wordt automatisch in rekening gebracht zonder dat je extra handelingen moet verrichten. Wandelen naar de parkeerautomaat is dus ook niet langer nodig. Je ontvangt een maandelijkse afrekening van je factuur, dus je hoeft niet dagelijks te betalen. 

Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro (0,15 euro per verzonden/ontvangen bericht), via de app betaal je per sessie 0,35 euro aan transactiekosten.


8. Tips gebruik parkeerautomaten

Wat zijn de betaalmogelijkheden om parkeertijd te kopen?

Je kunt in de parkeerautomaat cash of met de bank- of kredietkaart betalen.

Je kunt ook via sms naar 4411 of via app betalen. Belangrijk hierbij is dat je naast je nummerplaat ook altijd het nummer van de parkeerautomaat ingeeft. Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro (0,15 euro per verzonden/ontvangen bericht), via de app betaal je per sessie 0,35 euro aan transactiekosten. 

Hoe werken de nieuwe parkeerautomaten?

Bekijk de handleiding
 
Moet ik mijn nummerplaat ingeven om te kunnen parkeren?

Jawel, het lijkt evident, maar vaak wordt een foutieve nummerplaat van het voertuig ingegeven, wat zorgt voor een onnodige parkeerretributie.

Dus, graag altijd correcte nummerplaat ingeven en de gewenste parkeerduur.

Hoe kan ik met het werknemerstarief aan de automaat of via de app/sms betalen?

Als je van dit tarief wilt genieten, dan geef je je nummerplaat in in de parkeerautomaat en kies je het scherm werknemersparkeren (dit kan enkel als je op voorhand geregistreerd bent in de Parkeerwinkel of online je aanvraag deed).

Je betaalt 3 euro en je kunt de volledige dag bovengronds parkeren op de voorziene betalende parkeerplaatsen.

Het is niet mogelijk om het werktarief te selecteren op de parkeerautomaten die in de hoofdwinkel- en poortstraten staan.

Sinds 1 februari 2023 kan je dit goedkopere tarief ook activeren via sms of app. Beschik je nu al over een werktarief, dan moet je je wel eerst nog opnieuw registeren. Dit kan in de Parkeerwinkel of via het e-loket. Je abonnement is vastgekoppeld aan je nummerplaat die door 4411 automatisch wordt gevalideerd bij het starten van een parkeersessie. Het juiste tarief wordt automatisch in rekening gebracht zonder dat je extra handelingen moet verrichten. Wandelen naar de parkeerautomaat is dus ook niet langer nodig. Je ontvangt een maandelijkse afrekening van je factuur, dus je hoeft niet dagelijks te betalen.

Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro (0,15 euro per verzonden/ontvangen bericht), via de app betaal je per sessie 0,35 euro aan transactiekosten.

Hoe kan ik met de bezoekerscodes betalen?

Als het bezoek komt, dan kun je de parkeertijd activeren door een sms naar 4411 te sturen met de aangekochte unieke code en de nummerplaat van de bezoeker of via de app van 4411. Zie item Parkeren bewoners binnenstad - bezoekers voordelig laten parkeren.
 
Hoe kan ik met het cursistentarief aan de automaat betalen?

Op de dagen dat je cursus volgt, kun je aan de automaat met jouw nummerplaat het cursistentarief van 5 euro kiezen. Het is niet mogelijk om het cursistentarief te selecteren op de parkeerautomaten die in de hoofdwinkel- en poortstraten staan. 

Sinds 1 februari 2023 kan je dit goedkopere tarief ook activeren via sms of app. Beschik je nu al over een cursistentarief, dan moet je je wel eerst nog opnieuw registeren. Dit kan in de Parkeerwinkel of via het e-loket. Je abonnement is vastgekoppeld aan je nummerplaat die door 4411 automatisch wordt gevalideerd bij het starten van een parkeersessie. Het juiste tarief wordt automatisch in rekening gebracht zonder dat je extra handelingen moet verrichten. Wandelen naar de parkeerautomaat is dus ook niet langer nodig. Je ontvangt een maandelijkse afrekening van je factuur, dus je hoeft niet dagelijks te betalen. 

Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro (0,15 euro per verzonden/ontvangen bericht), via de app betaal je per sessie 0,35 euro aan transactiekosten.


Wat is het bedrag van een parkeerretributie?

40 euro. De retributie wordt achter de ruitenwisser gelegd (of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig).   
 
Wat moet ik doen als ik mijn parkeerretributie wil betwisten?

Klachten of betwistingen moeten binnen een termijn van 60 dagen volgend op de datum van de betalingsuitnodiging gericht worden aan de parkeerwinkel via parkeren@brugge.be  of via brief naar Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.


9. Parkeerwinkel Huis van de Bruggeling

De Parkeerwinkel bevindt zich in het Huis van de Bruggeling aan het Station van Brugge (Frank Van Ackerpromenade 2 - 050 44 80 00).
Info over parkeren: parkeren@brugge.be 
Info over mobiliteit: mobiliteit@brugge.be
Bekijk de openingsuren.

Waarvoor kan ik terecht in de Parkeerwinkel?

Voor registratie en aankoop parkeervergunning bewoners, werknemerstarief bovengronds parkeren, cursistentarief bovengronds parkeren in functie van het volwassenenonderwijs, aankoop bezoekerscodes …
Maar ook voor vragen en info over parkeren.


10. Parkeerregeling - extra

Wat is de parkeerregeling voor personen met een kaart met het statuut ‘personen met een handicap’?

Zij mogen onbeperkt en gratis parkeren op de voor hen voorziene parkeerplaatsen én - reglementair - op alle bovengrondse betalende parkeerplaatsen in de binnenstad en de rand. Dit geldt ook in de winkel- en poortstraten, met uitzondering van de kortparkeerplaatsen. Ook op de kiss & ride zones aan het Station mogen ze niet onbeperkt en gratis parkeren.

Moet ik als persoon met een beperking ook een digitale parkeervergunning in de Parkeerwinkel aanvragen?

Nee, dit is niet nodig. De kaart met het statuut ‘personen met een handicap’ is voldoende. 

Moeten voertuigen van autodelen betalen om te parkeren?

Nee, voertuigen voor autodelen met standplaats in Brugge beschikken over een digitale parkeervergunning waardoor ze onbeperkt en gratis mogen parkeren op de bovengrondse parkeerplaatsen in de binnenstad en in de rand. Ze mogen niet gratis en onbeperkt parkeren in de winkel- en poortstraten, op de kiss & ride zones aan het Station en ook niet op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor het laden van elektrische voertuigen. Ook op de kortparkeerplaatsen geldt voor autodeelwagens de gratis maximum parkeertijd van 30 minuten.

Wat als je met een motorfiets rijdt?

In een blauwe zone moeten motorfietsen geen parkeerschijf plaatsen. Indien een motorfiets op een betalende parkeerplaats parkeert (bijvoorbeeld in het centrum van Brugge, zone Binnenstad) dient men wel een parkeersessie te starten gezien een parkeersessie digitaal wordt ingevoerd en het eventuele parkeerticket niet aan/op de motorfiets aanwezig dient te zijn.

Wat als je mobiele telefoon niet meer werkt/ je een platte batterij hebt en je geen Q meer kan sturen?

Als de burger, om welke reden dan ook, geen ‘Q’ meer kan sturen, dan loopt de parkeersessie automatisch op zijn einde om 20.00 u. of na 4 uur parkeren (welke eerst bereikt wordt). Aangezien de sessie aangegaan werd/wordt door een specifiek gsm-nummer, kan dit enkel gestopt worden door hetzelfde nummer. Als de gsm dienst weigert, kan met overplaatsing van de SIM-kaart wel nog gestopt worden.

Wat als je je retributieticket verloren bent?

Er is geen mogelijkheid tot duplicaat van het retributieticket. Bij de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling kan wel alle info opgevraagd worden die nodig is om te betwisten/betalen.

Wat als je recent een nieuwe nummerplaat kreeg en uit gewoonte nog je oude ingegeven hebt. Moet je dit staven met een bewijs van schrapping om de retributie ongeldig te maken?

Bestuurder moet kunnen aantonen dat het voertuig waarvan hij de nummerplaat verkeerdelijk heeft ingegeven op dat moment niet in de binnenstad geparkeerd stond. Dit kan aan de hand van een schrappingsbewijs.

Contactinformatie