Subsidie sport- en ontspanningsevenement

Wie een sport- en ontspanningsevenement met bovenlokale uitstraling organiseert in Brugge kan een subsidie aanvragen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag je subsidie online aan tussen 1 januari en 31 december.

  Doe dit minimum 2 weken voor het plaatsvinden van je evenement.

 2. Je aanvraag wordt verwerkt.

 3. Bezorg na afloop van het evenement een dossier met kostenoverzicht en de bewijsstukken van betaling (facturen).

 4. Het ingediende dossier wordt beoordeeld door de sportraad en ter goedkeuring doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen.

 5. Na goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald in het jaar volgend op het werkjaar.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je kan 1 aanvraag per jaar indienen.
 • Het evenement gaat door op grondgebied Brugge.
 • Het evenement heeft een sportieve return voor de Brugse bevolking.
 • Het evenement heeft een bovenlokale uitstraling.
 • Het evenement kadert in de missie van de sportdienst Brugge, namelijk “Stad Brugge streeft naar een laagdrempelige toegang tot een actieve sportbeoefening en een permanente stimulering van alle inwoners tot het optimaal en duurzaam sporten en bewegen in kwalitatieve omstandigheden. Brugge wil een positief klimaat creëren waarin sportbeoefening en engagement aangemoedigd worden.”.
 • Vermeld op alle communicatie (folders, posters, website, nieuwe media …) minstens het logo van de stad.

Regelgeving

Erkenningsreglement sport- en ontspanningsverenigingen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten