Wat is een mondiaal partnerschap?

logo Brugge-Ebolowa

 

De kern van een mondiaal partnerschap is dat beide lokale besturen, samen met externe partners, kennis en ervaring uitwisselen rond thema’s die voor beide steden belangrijk zijn.

Brugge en Ebolowa zijn ervan overtuigd dat mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid samen moeten aangepakt worden.
We betrekken partners uit de privésector, het onderwijs en het middenveld om onze acties kracht bij te zetten en zo bij te dragen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

Contactinformatie