Afwijking sluitingsuren kleinhandel

Brugge is erkend als toeristisch centrum. Hierdoor zijn de Brugse handelaars vrijgesteld van de wettelijk verplichte rustdag en sluitingsuren. De Stad Brugge heeft echter via een stedelijk reglement de sluitingsuren voor kleinhandel vastgelegd.

Hoe vraag je het aan?

  1. De uitbater dient online, digitaal of schriftelijk een aanvraag voor een vestigingsvergunning in. 

  2. Binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning moet je een uitbatingsvergunning aanvragen.

  3. Ook voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning moet de uitbater online, per mail of schriftelijk een aanvraag indienen.

Wat heb je nodig?

  • Voor een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning: 

  • Een uittreksel uit het strafregister model 1 van exploitaint en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie

  • Als de rechtspersoon een oprichtingsdatum heeft voor 2004 - een kopie van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot uitbatingsvergunning. 

Vestigingsvergunning

  • Je krijgt geen vestigingsvergunning als bij onderzoek blijkt dat een ander bestaande, gelijkaardige inrichting gevestigd is binnen een straal van 1000 meter (in vogelvlucht gemeten van toegangsdeur tot toegangsdeur).
  • De openbare orde, veiligheid en rust moet bewaard blijven. Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Uitbatingsvergunning

  • De uitbatingsvergunning wordt enkel verleend door het College van Burgemeester en Schepenen na een administratief onderzoek en na voorleggen vestigingsvergunning.

De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum van ondertekening door de Burgemeester. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor 3 jaar en kan verlengd worden onder dezelfde voorwaarden als voor het bekomen van een nieuwe uitbatingsvergunning.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

Regelgeving

Het gemeentelijk reglement voor de invoering van een uitbatings- en vestigingsvergunning voor nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2013.

Sluitingsuren kleinhandelszaken - reglement d.d.. 28 juni 2016.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten