Feestvuurwerk opslaan

Als je als kleinhandelaar feestvuurwerk wil opslaan, dan heb je daarvoor een vergunning nodig op basis van de wetgeving springstoffen. 

Waar gaat het over?

Als je minder dan 25 kg wil opslaan, dan kan je een vergunning aanvragen bij Stad Brugge.

Voor grotere hoeveelheden dien je de aanvraag in bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Mail je vraag naar omgevingsvergunning@brugge.be

  Bezorg ons de gegevens van je opslagplaatsen, de hoeveelheid die je wil bewaren en een duidelijk plan.

 2. Er volgt een openbaar onderzoek

  Hierbij moet je de aanvraag met een affiche bekendmaken.

 3. Beslissing college van burgemeester en schepenen

  Je krijgt de beslissing toegestuurd.

Wat heb je nodig?

 • Een plan van de opslagplaats toe op een schaal van ten minste 1/200.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Kleinhandelaars moeten voor de opslag van feest- en seinvuurwerk beschikken over een opslagvergunning voor een opslagplaats E.
 • Er mag in de winkel feest- en seinvuurwerk opgeslagen worden met in totaal max. 4 kg erin vervatte pyrotechnische sas. De producten moeten reglementair verpakt zijn en bewaard worden in een gesloten kast. 
 • De hoeveelheden zijn bepaald in de opslagvergunning. Wanneer de globale toegelaten stock meer dan 4 kg bedraagt, moet de resterende opslag in een apart lokaal gebeuren.

Veelgestelde vragen

Je kan zonder vergunning feestvuurwerk opslaan tot maximum 1 kilogram pyrotechnische sas erin vervat. Pyrotechnisch sas = de hoeveelheid stoffen of scheikundige producten in vuurwerk die voor de effecten zorgen. Voor ontploffend vuurwerk is wel de toelating van de burgemeester vereist.

Er gelden strikte regels op basis van:

 • De maximale pyrotechnische samenstelling van elk product is vastgesteld en de veiligheidseisen zijn opgesteld.
 • De leeftijdsgrens van de koper.
  Die leeftijd staat steeds vermeld op de verpakking.

Regelgeving

 • De wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmee geladen tuigen. 

Koninklijke besluiten 

 • Koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
 • het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en verdere wijzigingen 

Ministeriële besluiten 

 • Ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren en wijzigingen
 • Ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende het uit de kleinhandel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van bepaald vuurwerk van groot kaliber
 • Ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten