Meer info over overheidsopdrachten

Op deze pagina vind je meer informatie over overheidsopdrachten.

CPV-codes

De CPV nuts-codes bestaan uit cijfers (acht cijfers plus een controlecijfer), die overeenkomen met een omschrijving van het type leveringen, werken of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen. Het is dus een soort uniform classificatiesysteem voor overheidsopdrachten.

Hoe kies je de juiste code(s)?

Via de website van Public Tendering kan je de lijst van CPV-codes raadplegen en kan je de verschillende categorieën terugvinden. Ook via de zoekmachine kan je op zoek gaan naar de gepaste CPV-code. Kies jouw specifieke specialisatie en eventueel bijkomende specialisatie.

Zowel op het e-Procurement platform als op de Stadsleverancier worden de overheidsopdrachten gekoppeld aan deze codes.
Gebruik dus zeker de juiste codes bij het aanmaken van een zoekprofiel op e-Procurement en bij je registratie op de Brugse Stadsleverancier.”

Heb je vragen hieromtrent? Of vind je jouw specialisatie niet onmiddellijk terug op de Brugse Stadsleverancier? Neem dan contact op met de dienst Overheidsopdrachten.

UEA

Het UEA of ESPD staat voor Uniform Europees Aanbestedingsdocument of European Single Procurement Document. Het UEA zorgt voor een administratieve vereenvoudiging om deel te nemen aan overheidsopdrachten.

Bij het indienen van een UEA geef je een eigen verklaring op van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

Aan de hand van je eigen verklaring kan je als deelnemende onderneming of andere marktdeelnemer bewijzen dat:

  • Je niet in één van de situaties bevindt waardoor je van de procedure moet of kan worden uitgesloten.
  • Je voldoet aan de toepasselijke uitsluitings- en selectiecriteria.

Wanneer is het UEA verplicht?

Het UEA is verplicht voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Er zijn enkele uitzonderingen voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017) of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (zie artikel 46, §3, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017). 

Sinds 18 april 2018 mag het UEA enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. 

Raadpleeg steeds de opdrachtdocumenten, hierin geven wij als aanbestedende overheid steeds aan indien het UEA verplicht moet ingediend worden.

Maak zelf een UEA aan

  1. Ga naar de applicatie uea.publicprocurement.be

  2. Download de UEA-aanvraag van en importeer deze in de UEA-service.

  3. Maak op basis van deze aanvraag een UEA-antwoord aan (al dan niet gebruik makend van de link met MyTelemarc).

  4. Download het antwoord zowel in XML- als in PDF-formaat.

  5. Dien beide formaten samen met je overige documenten in via het e-Procurement platform.

Volg de richtlijnen in de opdrachtdocumenten.

Lees steeds de volledige info na en volg de verdere richtlijnen.

Veelgestelde vragen

Raadpleeg het UEA online.

Het UEA wordt alleen aangewend voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

De onderaannemers op wiens draagkracht de deelnemende onderneming beroep doet, moeten (de relevante delen van) het UEA gebruiken.
De andere onderaannemers hoeven het UEA niet in te vullen, tenzij in het bestek voor een specifieke aanbesteding is vermeld dat ook van “gewone onderaannemers” informatie wordt verlangd.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media