Overheidsopdrachten via e-Procurement

Alle gepubliceerde overheidsopdrachten van Stad Brugge kan je terugvinden op het e-Procurement platform. Als ondernemer kan je via dit platform gratis alle gepubliceerde overheidsopdrachten van de stad raadplegen en je offerte of aanvraag tot deelneming indienen.

Waar vind ik de gepubliceerde opdrachten?

Wil je als onderneming inschrijven voor een overheidsopdracht en maak je voor het eerst gebruik van het e-Procurement platform? Registreer je eerst op het platform.

Ben je al geregistreerd? Raadpleeg de lopende opdrachten.

Tip: Maak een zoekprofiel aan

Met een zoekprofiel blijf je steeds op de hoogte van de lopende aanbestedingen.

Hoe een offerte of aanvraag tot deelneming indienen?

Raadpleeg de handleiding om een offerte of aanvraag tot deelneming in te dienen.

Hou rekening met volgende aandachtspunten:

  • Je dient te ondertekenen met een geldige elektronische handtekening.
  • Let op dat je je deelname bevestigd voor de opgegeven limietdatum en limietuur.
  • Zorg ervoor dat je alle opdrachtdocumenten via het platform indient.

Helpcentrum & helpdesk

  • Bezoek het helpcentrum van e-Procurement, deze bevat heel wat uitleg over de functionaliteiten van het platform. 
  • Bekijk de demonstraties en instructievideo’s.
  • Maak gebruik van het oefenplatform in de demonstratieomgeving.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk 
 

Veelgestelde vragen

Niet-gepubliceerde opdrachten zijn onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking of de aanvaarde factuur.
Bij deze procedure selecteert de overheid zelf de ondernemingen die een offerte mogen indienen voor een overheidsopdracht. Deze overheidsopdrachten wordt niet gepubliceerd of kenbaar gemaakt.

Gepubliceerde opdrachten zijn alle overheidsopdrachten boven de publicatiedrempel, die verplicht gepubliceerd dienen te worden in het Bulletin der Aanbestedingen. De opdracht wordt gepubliceerd door de aanbestedende overheid en de onderneming is verplicht om zijn offerte/aanvraag tot deelneming digitaal in te dienen via het platform en te ondertekenen met een elektronisch, gekwalificeerde handtekening.

De in artikel 3, 12°, van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG bedoelde geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Vanaf het ogenblik dat limietdatum en het limietuur zijn verstreken, mag de aanbestedende overheid geen enkele offerte/aanvraag tot deelneming meer aanvaarden bij een verplichte publicatie en bijgevolg dus ook niet per mail.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media