Subsidie voor integratie en diversiteit

Subsidiereglement zelforganisaties diversiteit integratie

 

Via dit subsidiereglement wil stad Brugge de Brugse (zelf)organisaties die activiteiten organiseren rond integratie en diversiteit ondersteunen in de uitbouw van hun werking. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie moet de (zelf)organisatie:

 • als kernopdracht de integratie van mensen met een migratieachtergrond bevorderen;
 • gevestigd zijn in Brugge;
 • jaarlijks minimum twee open (= voor iedereen toegankelijk) activiteiten organiseren rond integratie en diversiteit in Brugge;
 • ervoor zorgen dat de activiteiten niet door andere Brugse stadssubsidies worden betoelaagd.

Een compleet overzicht van de voorwaarden vind je in het reglement terug.

Procedure

 1. Dien je aanvraag over het voorbije werkjaar ten laatste vóór 1 februari van het daaropvolgende jaar in.
  De werkingssubsidie loopt namelijk per kalenderjaar. 
 2. Bereid je dossier voor en voorzie alle bijlages (zie 'Meebrengen')
 3. Dien je aanvraag in via het online formulier.
 4. Alle ingediende dossiers worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 5. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de beslissing in de periode maart-april.

Meebrengen

Welke documenten moet je klaar houden tijdens het invullen van de online aanvraag?

Overloop eerst de vragen, en voeg tijdens het invullen van de aanvraag volgende documenten toe:

Bedrag

Elke organisatie die aan de voorwaarden van het reglement voldoet en correct haar aanvraag indient, krijgt minimaal een forfaitair subsidiedeel van 150 euro. Daarbovenop wordt volgens een puntensysteem een variabel subsidiedeel toegekend.

De toelage kan maximum 600 euro bedragen.

 

Regelgeving

Subsidiereglement voor Brugse organisaties en zelforganisaties actief rond integratie en samenleven in diversiteit.

Contactinformatie