Subsidie voor integratie en diversiteit

Werkingssubsidie voor integratie en diversiteit

Zelforganisaties en vrijwilligersgroepen die activiteiten organiseren rond integratie en diversiteit kunnen een werkingssubsidie krijgen.

Voorwaarden

De organisatie of zelforganisatie

  • heeft als kernopdracht het bevorderen van integratie van etnisch-culturele minderheden
  • moet minimum 6 maand actief zijn in Brugge
  • telt minimum 5 actieve Brugse leden en minimum 3 bestuursleden
  • is gevestigd in Brugge
  • organiseert socio-culturele activiteiten rond integratie en diversiteit
  • organiseert jaarlijks minimum 2 open (= voor iedereen toegankelijk) activiteiten rond integratie en diversiteit in Brugge
  • behaalt minimum 6 punten volgens de puntenberekening in artikel 3 van het reglement.

De activiteiten mogen niet door andere Brugse stadssubsidies worden betoelaagd.

Procedure

De werkingssubsidie vraag je aan met het aanvraagformulier.
Je stuurt dit op naar:
Diversiteitsdienst
Hoogstraat 9
8000 Brugge.

Of mail het aanvraagformulier naar diversiteitsdienst@brugge.be. Je krijgt een ontvangstbericht.

Bedrag

Je ontvangt een vast bedrag van 150 euro.
Daarnaast ontvang je nog een variabel bedrag volgens de punten die je organisatie krijgt.
In het reglement lees je volgens welke criteria je die punten krijgt.

 

Regelgeving

Subsidiereglement voor Brugse organisaties en zelforganisaties actief rond integratie en samenleven in diversiteit.

Contactinformatie