Subsidie voor Brugse LGBTI+ verenigingen

Via dit subsidiereglement wil Stad Brugge de Brugse LGBTQI+ verenigingen ondersteunen in de uitbouw van hun werking. 

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je aanvraag in.

  Je aanvraag over het voorbije werkjaar dien je ten laatste voor 1 februari van het daaropvolgende jaar in. De werkingssubsidie loopt per kalenderjaar.

 2. Bereid je dossier voor en voorzie alle documenten en bijlages (zie 'Meebrengen')

 3. Mail je aanvraag naar diversiteitsdienst@brugge.be

 4. Alle dossiers worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 5. Je wordt in de periode maart-april schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wat heb je nodig?

 • een overzicht van de bestuursleden en de actieve leden

 • een overzicht van de ontmoetings- en vormingsactiviteiten 

  Het document heeft drie tabbladen. Vul alles correct in.

 • een overzicht van de inkomsten en uitgaven

 • een ondertekende verklaring dat de vereniging akte heeft genomen van het subsidiereglement

 • het uitbetalingsformulier

Hoeveel kost het?

Elke vereniging die aan de voorwaarden van het reglement voldoet en correct haar aanvraag indient, krijgt minimaal een forfaitair subsidiedeel van 150 euro. Daarbovenop wordt volgens een puntensysteem een variabel subsidiedeel toegekend.

De toelage kan maximum 600 euro bedragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie moet de vereniging:

 • een vereniging zijn van en voor de LGBTQI+ gemeenschap;
 • haar zetel in Brugge hebben;
 • een bestuur hebben met minimum drie leden, en minimaal vijf actieve Brugse leden tellen;
 • in het betreffende kalenderjaar ten minste zes ontmoetings- en/of vormingsactiviteiten organiseren in Brugge;
 • geen andere werkingssubsidie van Stad Brugge ontvangen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten