'Kzien van tel

esf logo

Projectleider
Stad Brugge

Projectpartners: OCMW Brugge, CAW Noord-West Vlaanderen, De Sleutel en Groep Intro

Budget
Totaal projectbudget 2.043.455,12euro

Aandeel stad Brugge: 604.658euro
Subsidies: ESF 817.382,05euro (40%), Vlaams cofinancieringsfonds 1.226.073,07euro (60%)

Periode
1/04/2021 - 31/12/2023

Doelstellingen

Binnen stad Brugge hebben we een bestaand, goed werkend partnerschap dat alle instanties die met kwetsbare jongeren werken, bundelt: 'Brugge(n) voor jongeren'.  Via het project 'Antwoord' leggen we ook de link met de arbeidsmarkt. 

Met de goedkeuring van project 'kzien van tel, kan het netwerk 'Brugge(n) voor jongeren' versterkt en verruimd worden.  Er kan expertise binnengebracht gedeeld worden tvv andere regionale initiatieven en op die manier kan schaalgrootte gecreëerd worden.  We kunnen bovendien complementaire accenten leggen zoals de blik vanuit werkgeversperspectief, werkgeversbenadering, empowerment van de brugfiguren zelf in functie van de arbeidsmarkt, extra werkvloeren voor jongeren, en we kunnen de lokale actoren nog beter informeren. 

Binnen dit project wordt er gewerkt in de regio Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

De visie op de dienstverlening binnen ‘k Zien van tel is dat elke kwetsbare jongere/jongvolwassene tussen 18 en 30 jaar woonachtig op het bovenvermelde grondgebied ondersteuning binnen de domeinen welzijn, activering en werk moet kunnen vragen en krijgen. We doen dit door de dienstverlening alsdanig te organiseren zodat alle betrokken organisaties elkaar versterken in complementariteit en versnippering geen kans krijgt. Door het bestaande en het nieuwe aanbod binnen welzijn en activering zodanig te schakelen, kan de jongere een ondersteuning op maat aangeboden worden waarbij verschillende organisaties hun expertise binnenbrengen.

Met ‘k Zien van tel willen we in de Brugse regio in de eerste plaats een samenwerkingsverhaal schrijven. Vanuit een gedeelde visie, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld engagement bundelen we onze krachten om binnen een breed netwerk tot een gerichte, efficiënte en intersectorale samenwerking te komen die een antwoord biedt op de zorgvragen en activeringsnoden van de kwetsbare jongeren in het werkingsgebied. De veranderbereidheid en een gewijzigde mindset van alle actoren betrokken op maatschappelijk kwetsbare jongeren zal hierin cruciaal zijn.  Deze gedeelde visie, verantwoordelijkheid, engagement en veranderbereidheid vertrekt vanuit een open dialoog met respect voor ieders eigenheid tussen alle betrokken partners en stakeholders.  Op die manier ontstaat een permanent lerend netwerk dat samen de principes van ‘k zien van tel verder uitdraagt.

Met onze dienstverlening willen we de kwetsbare jongeren in onze regio duidelijk maken dat ze ECHT VAN TEL ZIJN en dat we ze alle kansen willen geven om zich te ontwikkelen, te versterken  en aan de maatschappij te participeren. Ook de werkgevers moeten zich gehoord en gesterkt voelen door onze dienstverlening.

Meer informatie over ESF

www.kzienvantel.be 

Contactinformatie