CityTRAQ

Stad Brugge werkt samen met 5 partners in het Europese LIFE CityTRAQ-project aan een effectief, datagedreven beleid rond luchtkwaliteit.

Doelstellingen

Luchtvervuiling is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. Een groot deel van de bevolking wordt er regelmatig aan blootgesteld. Europa kent al verschillende initiatieven om de luchtkwaliteit te meten, maar die initiatieven hebben vaak een verschillende invalshoek of methodologie. Voor beleidsmakers is het net essentieel om de verschillende informatie op elkaar af te stemmen, zodat ze een wetenschappelijk onderbouwd lucht- en mobiliteitsbeleid kunnen voeren.

Op basis van data en simulaties werken we aan een eigen luchtkwaliteitsplan

In dit project halen we informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen. Aan de hand van de online hulpmiddelen die de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) ontwikkelt zullen we gemakkelijker knelpunten vaststellen (screeningstool) en de verwachte impact van verschillende maatregelen simuleren (scenariotool). Verder versterken we het lokaal beleid rond luchtkwaliteit in de deelnemende steden en Vlaanderen. Stad Brugge zal vervolgens een eigen luchtkwaliteitsactieplan opstellen met acties die we de komende jaren kunnen ondernemen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. De verwachte resultaten berekenen we met de online tools die het project zal bouwen.

Een project met een Europese impact

Nederlandse en Kroatische partners zoeken mee naar de meest geschikte oplossingen en tonen aan dat onze aanpak ook ergens anders in Europa kan werken. Alle ontwikkelingen en tools worden zo ruim mogelijk beschikbaar gesteld. Zo kunnen andere steden en gemeenten in Europa een snelle start maken als ze rond het verbeteren van de luchtkwaliteit willen werken. Ze kunnen ook de digitale bouwstenen van de tools gebruiken om voor hun specifieke regio een eigen tool te ontwikkelen.

Budget & periode

  • Totaal projectbudget: € 2.097.664,38
  • Aandeel Stad Brugge: € 351.328, waarvan € 210.796,85 (60% subsidie) gesubsidieerd door Europa.

Periode

  • 1 september 2022 - 31 augustus 2026

Partners

Projectleider: Vlaamse Milieumaatschappij

Projectpartners: Stad Brugge, Stad Antwerpen, Stad Gent, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM - Nederland), Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ – Kroatië)

Meer info

www.life-citytraq.eu

LIFE CityTRAQ wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media