Cities2030

De focus binnen dit project ligt op het uitrollen van duurzame voedselstrategieën in steden en het opzetten van specifieke acties daarvoor.

Cities2030

Doelstellingen en activiteiten

Dit projectvoorstel ligt in lijn met, en bouwt verder op het eerdere 'Food Smart Cities for Development' en het 'Food Wave'-project (beide getrokken door de stad Milaan), waarbinnen de stad Brugge de voedselstrategie Bruggesmaakt uitbouwde. Daarnaast neemt de stad Brugge deel aan het Interreg-project Age'In waar de focus ligt op eenzaamheid onder ouderen.

  • Tijdens het project 'Food Smart Cities For development' kon Brugge, onder begeleiding, een foodlab uitbouwen en voedselrichtlijnen op maat van de stad ontwikkelen.  Die liggen aan de basis van tal van evenementen en acties m.b.t. duurzame voeding, zoals (H)eerlijk Brugge, handleiding duurzame voeding op evenementen, financiële ondersteuning bij opstart van 25 projecten in kader van wedstrijd Bruggesmaakt, Interreg 2seas project Flavour (distributieplatform voedseloverschotten), Vlaamse subsidie klimaatproject Foodwinners, subsidieproject OVAM Voedselverlies in de zorgsector met special mention award MUFPP, opmaak handleiding voor de zorgsector, Sjokla, educatieve hoek bij volkstuintjes, goodfood@school (lerend netwerk duurzame voeding op school), ...
     
  • Binnen het project 'Foodwave' ligt de focus op communicatie en het bereiken en mobiliseren van jongeren (15-35-jarigen). Specifieke doelstellingen zijn het verhogen van het bewustzijn van jongeren en hen motiveren actief deel te nemen aan acties die op duurzame voeding inzetten.

Acties in Brugge

Verduurzaming maaltijdbereiding binnen Ruddersstove

In het project Cities2030 gaat Brugge nog een stap verder en is er begeleiding door VIVES in het verduurzamen van de maaltijdbereiding binnen Ruddersstove, via een participatieve aanpak, in rechtstreekse interactie met de doelgroep (via Mintus).

Ruddersstove (maaltijdbereiding en organisator van maaltijdbezorging) en Mintus (dienstencentra, afnemer van Ruddersstove en doelgroep) treden op binnen dit pilootproject om de innovaties van VIVES te testen. De stad Brugge is hier gelinkt omwille van de duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt en treedt op als formele partner binnen dit subsidiedossier. Mintus en Ruddersstove gaan mee als 'linked' en 'affiliated' partners.

De te subsidiëren acties dragen bij tot deze voedselstrategie. VIVES is lid van het Brugs Foodlab.

Budget & periode

  • Totale projectkost: € 11.779.827,25
  • Aandeel groep Brugge: € 255.250
  • Subsidie: € 255.250 (100 procent) H2020

Periode

  • 1 oktober 2020 - 30 september 2024

Partners

Projectleider: Universiteit van Venetië

Projectpartners: Groep Brugge: Stad Brugge, Mintus en Rudderstove
Andere steden in dit project: stadsontwikkelingsbedrijf Vegoria (Kroatië), Velika Gorica (Kroatië), Vejle Komune (Denemarken).

Deze steden worden aangevuld met een groep van onderzoeksinstellingen met verschillende expertises rond duurzame voeding, participatie, data, project management, business development, landbouw (Inagro), hogeschool Vives.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media