Aanvraag erkenning Brugse sport- / ontspanningsvereniging

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

ALGEMEEN:

Adreszetel van de vereniging

(meerdere sporttakken te vermelden indien deze takken een afzonderlijke reguliere werking hebben)

Statuut van de vereniging: *

BESTUUR:

Gegevens voorzitter:

Adresgegevens 2

Gegevens secretaris:

Adresgegevens 3

ACTIVITEITEN:

Volwassenen *

Volwassenen:
Gebruikte accommodatie:

Adresgegevens 4
Jeugd *

Jeugd:
Gebruikte accommodatie:

Adresgegevens 5

Deze gegevens dienen enkel voor intern gebruik en zullen niet verder verspreid worden.

Verplichte lijst van bijlagen:

  1. Statuten of huishoudelijk reglement (bij ontstentenis daarvan een omschrijving van het doel)
  2. Detail van het aanbod (dagen en uren, wedstrijden, trainingen)
  3. Overzicht bestuur met vermelding van naam, voornaam, functie en adres per bestuurslid
  4. Ledenlijst
Bijhouden gegevens *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.