Burgerbudget

Heb jij een project waarmee je het leven in je buurt of onze stad nog aangenamer wil maken? Dan heeft Stad Brugge voor jou het burgerbudget!

Het burgerbudget biedt meer dan alleen een financiële ondersteuning maar omvat een volledig begeleidingstraject voor iedereen die mee wil werken aan een (nog) levendigere buurt en stad.

Stad Brugge wil met het burgerbudget:

 • Bruggelingen de ruimte geven om initiatief te nemen om buurt en stad nog levendiger te maken.
 • Betrokkenheid en burgerzin van de Bruggelingen stimuleren.
 • Via de verschillende initiatieven de uitdagingen van Brugge aanpakken.

 

Stad Brugge lanceert ‘Een Burgerbudget voor Morgen’:

Stad Brugge heeft vaak thema’s waar een bijzondere focus op ligt, zo ook het thema klimaat. Een topic waar verandering nu nodig is. Om iedereen actief te betrekken lanceert Stad Brugge ‘Een Burgerbudget naar Morgen’, een projectoproep waar de Bruggeling wordt uitgedaagd om een klimaatproject via het burgerbudget in te dienen.

Zie je bepaalde klimaatmogelijkheden?  Wil je mee het verschil maken? Je bent gesteund door minimum nog één andere persoon, je buurt of vereniging? Dan is deze oproep iets voor jou!

Dien jouw burgerbudget-aanvraag hier in of contacteer het Klimaatpunt van Stad Brugge. Samen met jou pakken we de klimaatuitdagingen graag aan.

Voorwaarden

 • Je bent met minstens twee personen die de ondersteuning aanvraagt.

Deze ‘burgerprojecten’ komen in aanmerking voor het burgerbudget:

 • Een burgerproject verbetert het samenleven, de samenwerking, de betrokkenheid, de communicatie en/of de leefbaarheid van onze stad of een buurt in Brugge.
 • Een burgerproject is van toepassing op de volledige stad of op een buurt. Een buurt kan een deelgemeente, wijk, bouwblok of zelfs een appartementsgebouw zijn.
 • Kortom, je wil het wonen en leven in onze stad of in je buurt aangenamer maken en/of je wil tegemoet komen aan onze stadsuitdagingen.

Procedure

Dien je aanvraag hier in.

Je aanvraag bevat:

 • een duidelijke omschrijving van het projectvoorstel waaruit duidelijk blijkt dat je project aan de doelstelling en de ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan;
 • een voorlopige raming van de kosten.

Als je een voorstel indient, stem je in met het reglement van het burgerbudget en engageer je je voor de verdere uitwerking van het initiatief.

Hulp nodig bij je aanvraag?

 1. Contacteer de cel Participatie via participatie@brugge.be.
 2. Gebruik onze checklist als leidraad

Bedrag

De financiële ondersteuning is minimaal 501 euro en op maximaal 25.000 euro per burgerproject.

 • Je mag bijkomende middelen (~cofinanciering) voor je project inschakelen. Het burgerbudget mag echter niet samenvallen met andere toelagen vanuit Stad Brugge voor eenzelfde initiatief.
 • Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan je geraamde onkosten na aftrek van je geschatte inkomsten.
 • Je eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop zijn geloofwaardig en in verhouding tot het project of reken je mee in de berekening of afrekening van onze subsidie.

 

Deze kosten komen in aanmerking voor een financiering met het burgerbudget

 • Alle directe kosten, noodzakelijk voor de uitvoering en realisatie van je project;
 • Kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie;
 • Kosten ter verbetering van bestaande onroerende goederen;
 • Aankopen van verplaatsbare materialen op voorwaarde dat deze geen persoonlijke eigendom worden of doorverkocht worden;
 • Kosten voor de promotie en/of bekendmaking van je project.

 

Deze kosten komen niet in aanmerking:

 • Personeelskosten en persoonlijke vergoedingen (met uitzondering van vrijwilligersvergoedingen);
 • Aankopen van onroerende goederen (gronden, gebouwen…);
 • Kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij receptiekosten, bijvoorbeeld bij de voorstelling van je project);
 • Geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie…;
 • Overbodige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële organisaties die je bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers kunnen uitvoeren;
 • Kosten voor straat- of buurtfeesten of voor culturele projecten of sportactiviteiten wanneer hiervoor andere reglementen van kracht zijn.

Regelgeving

Lees het reglement hier na.

Contactinformatie