Subsidie jubilea sport- en ontspanningsverenigingen

Wanneer je vereniging 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat, maak je kans op subsidie, logistieke en infrastructurele steun en ontvangst door het stadsbestuur.

Hoe vraag je het aan?

  1. Vul de aanvraag online in

    Vermeld de contactgegevens van de organisatie en voeg de nodige bijlages toe. Zie 'Wat heb je nodig'.

  2. De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing over de subsidieaanvraag.

Wat heb je nodig?

  • Een bewijs van het jaar van de oprichting van de vereniging.

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de vereniging nog steeds actief is.

  • Een bewijs dat de activiteiten van de vereniging ten goede komen aan de inwoners van Brugge.

  • Een bewijs dat de zetel van de vereniging zich tenminste tien jaar in Brugge bevindt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De bedrag van de subsidie is afhankelijk van de aard van de vereniging en van het aantal jaar dat de vereniging bestaat. Bekijk hiervoor het reglement.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

De maatschappelijke zetel van de vereniging (of het adres van de secretaris) bevindt zich al tien jaar in Brugge.

Regelgeving

Ondersteuningsreglement jubilerende Brugse verenigingen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten