Cities2030

foodcities2030 EU website 2

Projectleider
Universiteit van Venetië

Projectpartners
Groep Brugge: Stad Brugge, Mintus en Rudderstove

Andere steden in dit project: stadsontwikkelingsbedrijf Vegoria (Kroatië), Velika Gorica (Kroatië), Vejle Komune (Denemarken)

Deze steden worden aangevuld met een groep van onderzoeksinstellingen met verschillende expertises rond duurzame voeding, participatie, data, project management, business development, landbouw (Inagro), hogeschool Vives

Budget
Totale projectkost: 11.779.827,25 euro

Aandeel groep Brugge: 255.250 euro
Subsidie: 255.250euro (100%) H2020

Periode
01/10/2020-30/09/2024

Doelstellingen project en projectactiviteiten

Dit projectvoorstel ligt in lijn met, en bouwt verder op het eerdere 'Food Smart Cities for Development' en het recent opgestarte 'Food Wave'-project (beide getrokken door de stad Milaan), waarbinnen de stad Brugge de voedselstrategie Bruggesmaakt uitbouwde. Daarnaast neemt de stad Brugge deel aan het Interreg-project Age'In waar de focus ligt op eenzaamheid onder ouderen.

  • Tijdens het project 'Food Smart Cities For development' konden we, onder begeleiding, een foodlab uitbouwen en konden we voedselrichtlijnen op maat van onze stad ontwikkelen.  Die liggen aan de basis van tal van evenementen en acties m.b.t. duurzame voeding, zoals (H)eerlijk Brugge, handleiding duurzame voeding op evenementen, financiële ondersteuning bij opstart van 25 projecten in kader van wedstrijd Bruggesmaakt, Interreg 2seas project Flavour (distributieplatform voedseloverschotten), Vlaamse subsidie klimaatproject Foodwinners, subsidieproject OVAM Voedselverlies in de zorgsector met special mention award MUFPP, opmaak handleiding voor de zorgsector, Sjokla, educatieve hoek bij volkstuintjes, goodfood@school (lerend netwerk duurzame voeding op school), ...

  • Binnen het recent goedgekeurde project 'Foodwave' ligt de focus op communicatie en het bereiken en mobiliseren van jongeren (15-35-jarigen). Specifieke doelstellingen zijn het verhogen van het bewustzijn van jongeren en hen motiveren actief deel te nemen aan acties die op duurzame voeding inzetten.

Hier gaan we nog een stap verder en worden we begeleid door VIVES in het verduurzamen van de maaltijdbereiding binnen Ruddersstove, via een participatieve aanpak, in rechtstreekse interactie met de doelgroep (via Mintus).

De focus binnen dit voorgestelde project ligt op het uitrollen van duurzame voedselstrategieën in steden en het opzetten van specifieke acties daarvoor. De Hogeschool VIVES is ook in dit project betrokken. Ze willen onderzoek doen naar duurzame en gezonde maaltijden voor de kwetsbaren (seniorengroep) die afhankelijk zijn van maaltijdbezorging via servicecentra. Voor hun onderzoek werken ze in dit dossier samen met de Groep Brugge. VIVES doet onderzoek en zet innovaties op voor maaltijdbereiding voor senioren (toegang tot duurzame en gezonde voeding).  

Ruddersstove (maaltijdbereiding en organisator van maaltijdbezorging) en Mintus (dienstencentra, afnemer van Ruddersstove en doelgroep) treden op binnen dit pilootproject om de innovaties van VIVES te testen. De stad Brugge is hier gelinkt omwille van de duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt en treedt op als formele partner binnen dit subsidiedossier. Mintus en Ruddersstove gaan mee als 'linked' en 'affiliated' partners.

De te subsidiëren acties dragen bij tot onze voedselstrategie. VIVES is lid van het Brugs foodlab.

Het doel van de pilot is om zowel de servicecentra als de burger meer te betrekken bij de maaltijden. Het gaat over hun maaltijd, hun gezondheid, dus worden nieuwe mogelijkheden onderzocht, zowel in de bereiding van de maaltijd, als in de bezorging van de maaltijden d.m.v. co-creatie.

Uit de studie voedselverlies in de zorgsector waar Ruddersstove en 2 woonzorgcentra van Mintus aan deelnamen, bleek ook dat de eetbeleving en betrokkenheid belangrijk zijn om voedselverspilling te voorkomen.

Het is ook de bedoeling om als 'frontrunner' i.k.v. voedselstrategieën en het opzetten van een foodlab onze ervaringen door te geven aan het partnerschap. Terzelfdertijd zullen wij veel kunnen leren van de vele andere betrokken steden (veel verschillende food actions zullen worden opgezet).

Meer informatie over H2020.
Meer informatie over Mintus.
Meer informatie over Rudderstove.

 

Contactinformatie